EU, EØS og konkurranserett

Våre advokater gir råd og bistand innenfor konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett. Vi har bred erfaring med håndtering av komplekse saker overfor norske og utenlandske konkurransemyndigheter.

Advokatene som til daglig jobber med EU-, EØS, konkurranserett, har bakgrunn blant annet fra Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkingsorgan.

Teamet fører også saker både for norske domstoler og EFTA-domstolen. Vi kan også skreddersy kurs og foredrag i forhold til den enkelte kundes behov.

Konkurranserett
Vi tilbyr både generell rådgivning og håndtering av prosesser for norske og utenlandske konkurransemyndigheter, for norske domstoler og for EFTA-domstolen. 

Vårt internasjonale nettverk gjør oss også i stand til å håndtere transaksjoner og prosesser overfor andre lands myndigheter, for eksempel i saker der foretakssammenslutninger er meldepliktige i flere jurisdiksjoner, eller der foretak etterforskes i flere land for brudd på konkurranselovgivningen.

Generell EU/EØS-rett
Vi gir råd til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner om mulighetene som ligger i EØS-avtalen og håndterer klagesaker og søksmål overfor EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

Statsstøtte
Vi bistår både offentlige myndigheter og bedrifter med rådgivning knyttet til statsstøtteregelverket, og håndterer prosesser for EFTAs Overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og norske domstoler.

Vår bistand omfatter blant annet følgende type saker:

  • Fusjoner og oppkjøp
  • Håndtering av meldepliktige transaksjoner ift Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen
  • Rådgivning ift etablering av joint ventures
  • Utarbeidelse av distribusjons-, franchise- og lisensavtaler
  • Rådgivning ift samarbeid mellom konkurrenter
  • Rådgivning ift konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling
  • Utarbeidelse av "compliance"-programmer for overholdelse av konkurransereglene
  • Bistand i forhold til konkurransemyndigheter, påtalemyndigheten og domstoler ved avdekking av ulovlig kartellsamarbeid
  • Bistand ved kontroller ("dawn raids"), etterforskning og søknader om bøteimmunitet/-nedsettelse.

 

Se mer om vår kompetanse innenfor offentlige anskaffelser.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss