Gransking

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen gransking og compliance, bestående av et svært sterkt og velrenommert fagmiljø. Vi bistår med gransking og håndtering av kriser i alle faser; fra uforutsette hendelser inntreffer, ved mistanker om uetiske og/eller kritikkverdige forhold, ved mottatte varsler/bekymringsmeldinger eller i andre situasjoner hvor det også er nødvending å få belyst sakens faktiske forhold: I tillegg gjennomfører vi juridiske vurderinger av faktaundersøkelser og håndterer media. Les mer om hva vi kan bistå din virksomhet med under!

Gransking og faktaundersøkelse

Våre spesialister bistår virksomheter ved mistanker knyttet til ansattes utøvelse av arbeidsoppgaver, lojalitets- og tillitsbrudd, uetiske forhold i virksomheten eller med undersøkelse/gransking av funn fra bakgrunnsundersøkelser (integrity due diligence) av selskaper/individer eller i andre situasjoner hvor det er nødvending å få belyst sakens faktiske forhold. Ved behov og oppdragets natur kan gransking gjennomføres også som forundersøkelser og/eller delundersøkelser. Dette avgjøres i samråd med klient.

Vi er også varslingsmottak og bistår med oppfølging i form av undersøkelse / gransking av mottatte varsler/bekymringsmeldinger. Les mer om vår eksterne varslingskanal her.

Forebyggende gransking / undersøkelse

Ofte har klienter behov for å gjennomføre forebyggende gransking / undersøkelse uten at man har konkrete mistanker, blant annet i forbindelse med transaksjoner og ved kontraktsinngåelser, eller som en risikobasert oppfølging av selskaper i leverandørporteføljen eller andre tredjeparter. Les mer om vår rolle som kommersiell rådgiver og hva vi kan hjelpe din virksomhet med her.

Juridiske vurderinger av avdekket fakta / gransking

Med bred tverrfaglig teamsammensetning, bistår vi med innsikt og råd for på best mulig måte vurdere de juridiske konsekvensene av funn fra gransking, for eksempel arbeidsrettslige problemstillinger, vurdering av styreansvar, ved vurdering av kontraktsutforming, reforhandling eller heving av avtaler, ved vurdering av mulige erstatningskrav, ved implementering av tilleggsklausuler i avtaler, ved prising av target i en transaksjon etc.

«Second opinions» / kvalitetssikring av gransking og andre leveranser

Våre spesialister har inngående erfaring med å bistå med «second opinions»/kvalitetssikring av gransking eller annet arbeid som er gjennomført internt eller av eksterne rådgivere. Eksempler på situasjoner vi hjelper virksomheter er gjennom analyse av metoden for innhenting av og kvaliteten på fremlagt faktum, for eksempel i arbeidsrettssaker, kontraktsforhandlinger, tvister eller Økokrim-saker.

 

Tvister, prosess og andre rettslige prosesser

Våre leveranser bygger på de rettsprinsipper som legges til grunn i sivil og strafferetten; herunder krav til bevis, kontradiksjon og taushetsplikt. Vår bistand omfatter eksempelvis klarlegging av faktum forut for eller ved gjennomføring av sivile og/eller straffesaker eller bistand som sakkyndige vitner/vitner i retten tilknyttet den enkelte sak eller gransking.

Tverrfaglig samarbeid

En av våre styrker er bred tverrfaglighet, hvor vi skreddersyr team med spisskompetanse for å gjennomføre hver enkelt gransking / undersøkelse forsvarlig og ressurs- og tidseffektivt. Les mer om utvalgte øvrige fagområder vi samarbeider tett med:

Internasjonal tilstedeværelse og samarbeid

Avhengig av sakens natur, er våre spesialister med klientene våre ut i verden for å sikre at alle sakens faktiske forhold belyses. Vi har også tilgang til et bredt internasjonalt nettverk med samarbeidspartnere over hele verden, hvilket sikrer at vi alltid kan levere høy kvalitet med nødvendig innsikt i lokale kommersielle forhold og lovgivning ved gjennomføring av gransking, blant annet The Interlex Group® bestående av 47 advokatfirmaer i 61 land og 155 byer og som er rangert i Tier 1 av Chambers & Partners.

Foredrag og seminarer om gransking eller andre relaterte tema

Vi holder kurs og seminarer innenfor gransking, compliance og andre relaterte tema og problemstillinger, herunder blant annet for styrer, toppledelse, nøkkelpersoner, juridiske avdelinger i selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner, mv.

Les mer om våre andre fagområder:

 


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss