Immaterialrett

Vi er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett. Vårt mål er å yte juridisk bistand av ypperste klasse innenfor det fulle spekter av tjenester din bedrift måtte ha behov for innen IPR. Vår avdeling er sammensatt av svært erfarne advokater med lang erfaring fra Patentstyret og rådgivningsmiljøer, og vi kan sikre en stor grad av partner-attention.

Vi bistår våre klienter på jevnlig basis med å beskytte deres patentrettigheter, samt med å få konkurrentenes patenter kjent ugyldig hvor det er grunnlag for det. Vår bistand retter seg inn mot forhandlinger, avtaleutforming samt rettslige prosesser. Innen farmasi har vi dedikert kompetanse inn mot regulatoriske forhold og myndighetskontakt.

Gjennom vårt uformelle nettverk av patentbyråer i inn- og utland står vi til enhver tid i posisjon til å kunne henvise våre klienter til de patentfullmektiger som vi mener best kan ivareta våre klienters interesse i forbindelse med sikring av deres patentrettigheter. Vi forestår ikke selv utarbeidelse av patentsøknader, men vi benyttes gjerne i en rådgivende funksjon i slike prosesser, også med tanke på å vurdere rettighetssiden sett fra et synspunkt om mulig angrep.

Innen varemerker forvalter vi store porteføljer på vegne av våre klienter. Vår bistand omfatter hele søknadsprosessen i Norge og internasjonalt samt forvaltningen av rettighetene gjennom for eksempel lisensavtaler. 

SANDS har gjennom en årrekke bistått nasjonale og internasjonale klienter innen diverse opphavsrettslige problemstillinger. Vår kompetanse strekker seg over problemstillinger innen kultur- og underholdningsindustrien, hvor vi bistår plateselskap, artister, kunstnere og forlag, til utvikling av programvare.

Vi har for øvrig et bredt klientspekter som spenner seg fra start-ups og tidligfaseselskaper til ledende industribedrifter innenfor teknologi, prosessindustri og farmasi. I Norge har vi opparbeide en ledende posisjon gjennom rammeavtaler med alle de største og viktigste inkubator- og vekstfasemiljøene. Våre klienter søker vår bistand både med tanke på sikring og håndheving av sine rettigheter, samt råd for å kapitalisere på de rettigheter de har. Vi har et omfattende investornettverk og tar ofte rollen som et bindeledd mellom våre klienter og investorer. 

 

 

Vi prosederer jevnlig saker for domstolene innen de ovennevnte disiplinene. 

Vi bistår også i forbindelse med kommersialisering av immaterielle rettigheter gjennom lisensiering, produksjon, utviklingssamarbeid, kapitalinnhenting og selskapsendringer. 

Vi bistår regelmessig med vurdering av spørsmål i grenseland mellom immaterielle rettigheter, regulatoriske forhold og konkurranserett. Særlig innen farmasi og Life Science har vi erfaring med rådgivning i hele livssyklusen til et rettighetsbilde. Vi har omfattende erfaring innen både de EØS-rettslige og de nasjonale regelverkene om legemiddel, medisinsk utstyr og kosttilskudd. Vi bistår legemiddelprodusenter og importører gjennom alle leddene i prosesser for søknader om markedsføringstillatelse, spørsmål om bytteliste og refusjon, og øvrige spørsmål som kan oppstå i forbindelse med markedsføring av legemidler. Vi har i tillegg betydelig kompetanse innenfor klassifisering og CE-merking av medisinsk utstyr, samt markedsføring av kosttilskudd og plantebaserte legemidler.     

Hvor bistanden fordrer det trekker vi på andre ressurser i firmaet, herunder med kjernekompetanse innen innførselsregulatoriske forhold, konkurranserett, M&A og skatt.

 


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss