Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner. Ved tildelingen av disse kontraktene er det både for oppdragsgivere og leverandører avgjørende å kunne støtte seg på kompetente juridiske rådgivere. Regelverket om offentlige anskaffelser er i endring, og riktig juridisk ekspertise kan være nøkkelen til å unngå høye erstatningskrav eller til å få tildelt en kritisk kontrakt. SANDS har et av markedets ledende fagmiljøer innen rettsområdet offentlige anskaffelser.

Med sterke fagmiljøer innen alle de forretningsjuridiske disiplinene og bred nasjonal tilstedeværelse, har vi en unik posisjon for å kunne gi juridisk velfunderte og løsningsorienterte råd til våre kunder. Anskaffelsesretten grenser blant annet mot forvaltningsrett, entrepriserett og konkurranserett.  Steenstrup Stordrange utmerker seg i konkurransen mot andre advokatfirmaer også på disse fagområdene. Våre advokater kan også trekke på et av landets fremste kompetansemiljøer innenfor anti-korrupsjon, granskning og økonomiske straffesaker.

Steenstrup Stordrange bistår leverandører og oppdragsgivere, i og utenfor konfliktsituasjoner. Våre advokater har lang erfaring med å optimalisere anskaffelsesprosesser, og nødvendig kunnskap til å forberede forretningsmessig gode og rettslig trygge beslutninger. Vi tilbyr bistand i alle ledd av en anskaffelse, fra behovskartlegging og planlegging til tildeling og eventuell tvisteløsning.

 Vi bistår også leverandører med å vurdere konkurransegrunnlag, utforme tilbud, ved forhandlinger og ved eventuelle rettslige skritt for å sikre kontrakten eller kompenseres for tap.

 Våre advokater avholder jevnlig kurs og seminarer om offentlige anskaffelser. Kursopplegg kan også skreddersys til en virksomhet, sektor eller til avgrensede problemstillinger.

 Se mer om vår kompetanse innenfor EU, EØS og konkurranserett.


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss