Restrukturering og insolvens

SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til alle typer av bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, spesielt med fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger.

Vår viktigste oppgave i slike saker er å bevare verdier for våre klienter. Våre advokater har ulik erfaring og spisskompetanse og samarbeider for å finne de beste løsninger. Vi kombinerer høy faglig kvalitet med bransjeforståelse og grunnleggende kjennskap til de utfordringer slike prosesser byr på. Gjennom vårt arbeid med slike saker har vi opparbeidet et tillitsfullt forhold til aktørene i kredittmarkedet og næringslivet.

Vi bistår også banker, øvrige finansforetak, verdipapirforetak, obligasjonseiere og andre i forbindelse med tapsutsatte engasjement  ved forhandlinger, restruktureringer samt sikring og inndrivelse av krav. Flere av våre advokater har erfaring som bobestyrere og bistår jevnlig klienter overfor konkursbo.   

Vi har kontorer i flere deler av landet og er dermed i stand til å behandle landsomfattende saker på en optimal og kostnadseffektiv måte. Vi har et stort internasjonalt kontaktnett vi  kan benytte ved grenseoverskridende saker. Vi engasjeres også ofte av utenlandske aktører i saker som involverer innenlandske låntakere, utstedere og andre skyldnere.  

 

 

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med: 

  • Rådgivning og annen bistand til virksomheter i økonomiske vanskeligheter hvor siktepunktet er å sikre verdier og finne bærekraftige løsninger, herunder utredning av kreditorposisjoner, handlingsalternativer, strukturere og gjennomføre forhandlinger med kreditorer og andre interessegrupper.
  • Rådgivning og bistand til banker, obligasjonseiere og andre långivere i forbindelse med tapsutsatte engasjement.
  • Sikring og inndrivelse av fordringer, pant og garantier.
  • Tvangsinndrivelse, midlertidig sikring og arrest.
  • Bistand i forhold til spørsmål/konflikter overfor konkursbo om tilbakeholdsrett, separatistrett, omstøtelse, erstatning mv.
  • Vurdering og oppfølgning av ansvarssaker knyttet til styreansvar, profesjonsansvar og forsikring.
  • Prosessoppdrag innen for kompetanseområdet.   

Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss