Transaksjoner – M&A

Vår M&A-rådgivning har et bredt nedslagsfelt, og dekker de fleste bransjeområder av betydning for norsk industri. Klientene våre er norske og utenlandske selskaper, så vel industrielle som finansielle aktører. Vi har også betydelig erfaring i å bistå staten i utøvelse av offentlig eierskap.

Transaksjonsbistand innebærer som oftest behov for å trekke på spisskompetanse på andre fagfelt, og vi setter sammen team som dekker alle nødvendige fagområder, slik som skatterett, børs- og verdipapirrett (kapitalmarkeder), arbeidsrett, pensjon, konkurranserett, immaterialrett, regulatoriske forhold, mv. Bistand og rådgivning på dette området krever videre god forståelse for regnskap og økonomi og evne til sette seg inn i bransjespesifikke problemstillinger. Foruten juridisk spisskompetanse innen fagområdet M&A har flere av avdelingens medlemmer tilleggsutdannelse innen økonomi.

Vi bistår i alle faser av transaksjoner, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Vi bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

Vår rådgivning er preget av spisskompetanse, høy servicegrad og høy partnerattention. Vi tilstreber å yte førsteklasses, praktiske råd som er tilpasset klientens kommersielle målsetninger.    

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

  • valg av transaksjonsstruktur 
  • utarbeidelse av avtaler  
  • deltakelse i kontraktsforhandlinger
  • gjennomføring av due diligence
  • innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter
  • restruktureringsprosesser
  • fusjoner og fisjoner
  • etablering av joint ventures

Les mer om våre andre fagområder:


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss