Høy skummende bølge på havet med grått skydekke foto

Fiskejuss.no (SANDS-blogg)

Kontakt
Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i advokatfirmaet SANDS. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Partnere

Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Nyhetsbrev