Portrett av SANDS Partner Stig Nordal foto

De minste vokser mest

Da SANDS’ skulle erobre posisjonen som teknologenes foretrukne advokater, dro de til Silicon Valley for å lære å tenke smått. Det betaler seg stort.
- Vi har hjulpet en lang rekke norske startups ut i verden. På veien har vi fått et nettverk og innsikt i hva teknologi faktisk gjør som er gull - også for de store klientene våre, sier Stig Nordal, leder for teknologigruppen i SANDS.

Det spirer heftig i den norske teknologijungelen. De siste årene har det sprunget opp potente innovasjonsmiljøer rundt universitetene og Innovasjon Norges klyngeprosjekt. Tilgang til risikovillig investeringskapital har omsider løsnet, drevet frem av nye suksesshistorier. Inkubatorer og klynger som Startuplab, Aleap, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Bergen Teknologioverføring løfter nye ideer ut i verden. Midt i dette mylderet av innovasjon og forretningsbygging sitter SANDS’ teknologigruppe, den juridiske veiviseren gjennom alle de operative og finansielle fasene nye teknologiselskaper skal gjennom.

- Vi går inn og bistår helt tidlig i selskaper som vi selv tror på, og er med gjennom hele oppveksten og modningen til de en vakker dag går på børs. Dette gjør oss unike i den norske advokatfaunaen, selv om det lenge har vært en vinnende formel i de internasjonale techmiljøene, sier Stig Nordal.

Fra startup til børsnotering. Da skattejuristen og teknologifantasten Stig Nordal skulle bygge opp teknologisatsingen i SANDS, ville han ikke bare gå etter de store og etablerte teknologiselskapene. Han valgte et segment der ingen andre var: startup-segmentet innen høyteknologi. Antakelsen var at suksessraten til denne type selskaper ville være høyere enn vanlig.

- Gjennom å være nærmest enerådende innen juss i de tidlige etableringsfasene har vi sikret oss svært mange avtaler med teknologiselskaper. Vi har vært inne i rundt 500 selskaper allerede. Flere advokatkontorer kommer og snuser der nå, men vi har en sterk posisjon og en tung fagkompetanse som er utviklet over flere år på dette feltet, sier Nordal.

Å være med et selskap operativt hele veien krever mye komplementær juridisk kompetanse om alt fra eierstruktur og forretningsmodeller, til finansiering og å gå på børs.  

-Det er en styrke i teamet at vi har advokater med bredere bakgrunn enn bare juss. For eksempel har flere i teamet tilleggsutdannelse innen innovasjon og entreprenørskap. Noen har gjennomført Gründerskolen og andre har internasjonal tilleggsutdannelse eller økonomibakgrunn, sier Nordal.

Til stede i innovasjonsmiljøene. Arbeidet i tidligfasen innebærer en form for investering fra SANDS. Blant annet reiser advokatene ukentlig ut til innovasjonsmiljøene for å bistå selskapene der de sitter.

- Da kommer det en lang rekke selskaper med konkrete problemstillinger som vi hjelper dem med, sier Nordal.

SANDS må ha tro på selskapene de bistår. Dette fordrer en forståelse av innovasjonsprosesser og teknologi som ikke er gjengs i advokatbransjen. De bruker mye tid i samtalene med selskapene for å forstå både forretningsmodellen og teknologien. Selv har Nordal studert innovasjon og entreprenørskap på BI, i tillegg til skatterett.

-Bakgrunnen bruker jeg på det strategiske nivået. For det er viktig å forstå forretningsmodellen når man skal strukturere selskapene og lage gode avtaler. Hvilken eiermodell du velger tidlig har også stor betydning for hvilke muligheter du har for å hente inn kapital. Det er viktig å ha overblikket, og vi arbeider ut fra et mål om at selskapene til enhver tid skal ha et størst mulig tilgang til markeder og kapital, sier Nordal.

Nettverk, nettverk, nettverk. SANDS sitter som eneste advokatkontor sentralt i et innovasjonsnettverk som springer ut av BI. Der sitter flere av landets ledende etablerte selskaper rundt bordet og forteller om hva som skjer med ny teknologi og hvordan det påvirker forretningsmodellene deres. SANDS bidrar med kunnskap og innsikt fra teknologimiljøene de arbeider med.

- Startup-miljøene gir oss uvurderlig innsikt i den siste teknologien. Vi jobber med mange selskaper innen blant annet kunstig intelligens, maskinlæring, big data, blockchain, biotech og livsvitenskapene. Vi ser hvordan ny teknologi endrer forretningsmodellene, tar markeder som etablerte aktører ikke ser, og disrupter eksisterende markeder. For oss er denne innsikten et enormt fortrinn for å kunne bistå alle klientene våre, sier Nordal.

Viljen til å løfte blikket fra lovverket er blitt et fortrinn også i jakten på nye, dyktige tech-advokater. Nordal sier at jobben blir mer engasjerende gjennom visjonen om å være med å bygge nye teknologiselskaper og troen på selskapene de jobber med:

- For eksempel har det vært moro å jobbe med det smarte videokonferansekameraet Huddly gjennom alle faser, til å hente inn storkapital og arbeide frem store avtaler. No Isolation med sin etterhvert småberømte robot AV-1 er en meningsfull og hjertevarm feel-good-suksess vi har vært med på hele veien. For tiden jobber vi mye med reMarkable, som har kommet med en sensasjonell ny paper-tablet i år.

- Det er en styrke i teamet at vi har advokater med bredere bakgrunn enn bare juss. For eksempel har flere i teamet tilleggsutdannelse innen innovasjon og entreprenørskap. Noen har gjennomført Gründerskolen og andre har internasjonal tilleggsutdannelse eller økonomibakgrunn, sier Nordal. 

West Coast Connection. Mange av selskapene som Teknologiteamet jobber med har søkt seg til USA for å få tilgang på teknologi, markeder og kapital. Nordal innså at SANDS for å være virkelig relevante måtte forstå hvordan miljøet der borte fungerte. Fra juli 2015 jobbet han over et år hos Perkins & Coie i Palo Alto, advokatkontoret som kanskje er aller sterkest på teknologi-startups i Silicon Valley. Flere av de øvrige advokatene har også erfaring fra det amerikanske teknologimiljøet.

- Amerikanerne tenker likt som oss, byr på seg selv, deler nettverk, setter i kontakt. De tenker ’vi kan bidra til å bygge selskaper, og gjør vi det så får vi business på et eller annet tidspunkt’, sier Nordal.

- Det er fantastisk å få se dette fra innsiden. Deres fortrinn er delingskulturen. Hele grunnlaget for vekst i Silicon Valley er deling, åpenhet og tilgang til ideer. Og nettverket! Nå har vi en hotline til Silicon Valley og et stort nettverk der borte som vi tilbyr våre klienter. Det er reelle snarveier inn i markedet, med kapital, mentorer og potensielle kunder.

Startup som økosystem. En god startup-scene må tenke som et økosystem, mener Nordal. Du må ha gode rådgivere og du trenger intelligent kapital gjennom gode engelinvestorer. SANDS har bygget opp et nettverk på investorsiden og tatt en mellomrolle der de kobler selskap med investormiljøer. Sammen med Startuplab har SANDS blant annet strukturert flere spissede teknologifond – Founders Fund I og II – bygget på tidligere gründere der den enkle tanken er å spytte inn en million kroner i lovende selskaper. Desto viktigere enn kapitalen er nettverket, og villigheten som ligger der til eventuelt å bli med videre på ferden.

- Og det funker! Startuplab har en skyhøy 80 prosent suksessrate etter inkubatorfasen. Det er i vår interesse å få disse selskapene opp og frem. Når vi ser sånne som Karen Dolva i No Isolation, som lykkes og skal bli 80 ansatte i løpet av året og intervjues av The Guardian – da blir jeg faktisk rørt. Det er fantastisk å være med å bidra til sånt, sier Nordal.

Kunsten å unngå konflikt. Det har den siste tiden vært en del oppmerksomhet om gründere som grunnstøter i møte med store aktører og investorer. Det er en styrke å ha en advokat med på laget som forstår denne kulturen.

- Vi har valgt oss gründersiden hos inkubatorene, og har laget standard avtaleverk på en del områder som i alle fall er balansert - og kanskje litt gründervennlig. Vi ser problemstillingene som oppstår når de skal samarbeide med store aktører. Vårt råd for alle parter er å ikke akseptere vilkår som begrenser gründernes handlingsrom, selv om det kan hende at du må svelge en kamel eller to for å få inn kapital til å bygge videre, sier Nordal.

Gode avtaler gjør at alle parter definerer seg i samme båt og fører til noe som er bra for alle parter, mener Nordal.

- Med det teknologiske skiftet som nå utspiller seg har posisjonen til tidligfase teknologiselskaper blitt styrket de senere årene. Etablerte selskaper er til dels avhengig av å integrerer nye selskaper for å kunne henge med i teknologiutviklingen. Her kan vi som advokater optimalisere prosjektløpet for alle parter.