Portrett av SANDS Partner Jon Skjørshammer foto

Litt coach, litt guide

En god insolvensadvokat har kommersiell teft og forstår mange ulike industrier og juridiske kulturer. Men det er ikke et felt for skrivebordsadvokater.
- De beste advokatene på dette, er også gode pedagoger som kan legge advokatpratet til side og gjøre de som faktisk trenger å være gode, gode, sier advokat Jon Skjørshammer.

Oppdragsgiverne til SANDS’ enhet for restrukturering og insolvens er enten skifteretter som oppnevner bostyrer, eller selskaper i trøbbel. Uansett dreier arbeide seg om å kunne omgås og bistå mennesker som opplever økonomisk sammenbrudd og krevende utfordringer. Grundere som har gitt alt for en idé men sluppet opp for penger. Ledere av virksomheter som har blitt brutalt rammet av markedsendringer. Ansatte som mister arbeid og opplever usikkerhet om egen økonomisk fremtid. Kreditorer som står overfor betydelige tap. Familier som har operert i generasjoner uten å fornye seg.

- Som advokat på dette feltet kalles du inn i en vanskelig situasjon. Du møter ofte et veldig stresset lag av mennesker med ulike oppgaver og agendaer, som du skal jobbe med og gjennom. Lydhørhet er vesentlig for å få det til å fungere, sier partner Jon Skjørshammer, som står i spissen for enheten i SANDS.

Lydhørhet er ikke pensum på jusstudiet.

- Ikke rent sjelden føler vi at de ønsker en «messias» som med den største selvfølge tar roret og dikterer svar på alle spørsmål. Men det blir lett feil om du som advokat dikterer hvordan ting skal gjøres, selv om noen har en hang til dette. Du må gå inn med velutviklede sosiale antenner, bli kjent og bygge opp tillit og gjennom et samspill med ledelsen ta de grep som er nødvendig for å håndtere de ulike situasjonene, sier Skjørshammer.

- Det er helt sentralt at vi som advokater både rådgir og coacher på en god måte samtidig som vi sørger for at de viktige beslutningstagerne får tilbake energi og entusiasme. 

So long, Gordon Gecho. Jon Skjørshammer begynte med restrukturering og insolvens samtidig som konkursrytterne i ”Wall Street” herjet populærkulturen på midten av åttitallet. I 25 år bygget han opp insolvens-miljøet i advokatfirmaet Selmer før han byttet beite til SANDS i 2015. Faget har vært i sterk utvikling.

- For en insolvensadvokat kreves det langt mer på detaljer og fagkunnskap enn da jeg begynte. Det har vært enorm utvikling innen alle bransjene vi dekker, både kommersielt, på rettsregler og rammebetingelser, sier Skjørshammer.

Skjørshammer har vært rådgiver, offentlig oppnevnt gjeldsnemdsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse konkursene i Norge de senere årene, som Terra-boet. Han rangeres meget høyt i advokatrangeringene, blant annet for sin forretningsstrategiske kompetanse. Kolleger tilskriver ham ’samme gjennomslagskraft i bingolokalet som i styrerommet til børsnoterte selskaper».

For å bygge et av landets fremste fagmiljøer på insolvens og restrukturering, fikk Skjørshammer følge av den yngre Robert Jensen, som han hadde jobbet sammen med i 12 år.

Jensen mener insolvensadvokatene er bransjens kanskje største generalister fordi oppdragene kommer fra alle forretningsfelt:

- For å være en dyktig insolvensadvokat må du må jobbe tett med sterke fagmiljøer slik de vi har i SANDS. Vi er en kjernegruppe som er sterke på restrukturering og insolvens, med ambassadører i de andre fagavdelingene, sier Jensen.

Gruppen er pådrivere for de åpne linjene mellom faggruppene som er så definerende for SANDS’ arbeidskultur.

- Advokatbransjen er preget av lukkede kontorer der folk jobber på sin egen lille tue. Det vi gjør på SANDS er i ferd med å definere hvordan et moderne advokatfirma skal jobbe, sier Jensen.

Som eneste advokatfirma har SANDS en dedikert avdeling med statsautoriserte revisorer og analytikere. Det gjør veien langt kortere til å levere ulike økonomiske analyser og strukturering av økonomisk informasjon, og oppleves i dag som et avgjørende fortrinn i å kunne levere et best mulig resultat. 

Den menneskelige siden. Advokatene jobber i hovedsak med bedrifter i økonomisk krise. I samarbeid med revisorene på teamet bidrar de også med ulike økonomiske beregninger, analyser og likviditetsbudsjetter.

- Våre revisorer vil umiddelbart kunne gjøre dette arbeidet og sammen med oss, og de vi representerer raskt få beslutningsgrunnlag på plass. Ofte er problemet at tallene er mangelfulle fordi selskapets situasjon over tid har tappet virksomheten for de ressurser som er nødvendig for å ha korrekte tall som grunnlag og styringsinstrument, forklarer Skjørshammer.

-Det aller viktigste når en bedrift må kaste seg rundt fordi den er i ferd med å knele, er at det utarbeides gode beslutningsgrunnlag og innledes prosesser med klart definerte mål. Samtidig må vi sørge for at alle holder «hodet kaldt» og gjør ting vanskligere enn nødvendig. En grunnleggende kommersiell forståelse er derfor viktig.

Når gruppen rekrutterer er det derfor viktig å finne frem til advokater også er praktiske og forretningsorienterte, ikke bare «skoleflinke». Den menneskelige dimensjonen er viktig.

- Om to timer kan jeg måtte rykke ut til en gründer med en knust livsdrøm. Det er viktig for advokatene våre å komme seg ut av den teoretiske verden mange jurister befinner seg i, sier Robert Jensen.

- For å si det helt enkelt: Vi vil være flinke rådgivere som er ålreite å forholde seg til. 

Dropp advokatspråket. Advokatrollen møtes av et sett med forventninger. Skjørshammer mener like fullt en god insolvensadvokat ikke skal ta mer plass enn strengt nødvendig. Nylig kom han for eksempel inn i en presset bedrift der to generalforsamlinger sto for dør. De ble paffe da han sa nei til å lede møtene:

- Jeg forklarte at hvis jeg leder møtet, så skaper jeg med mitt advokatspråk en stil for det møtet, med en tilhørende oppfatning blant de som sitter der som ikke er optimal for situasjonen. Vi mener det er bedre for alle om vi trer litt til side, gjøre klienten til vinner mens vi rådgir i bakgrunnen, sier Skjørshammer.

På den første generalforsamlingen mente en profesjonell aktør at møteledelsen var for amatørmessig. Til slutt var like fullt effekten at ledelsen fikk bygget opp tillit til at de kunne håndtere situasjonen. Da Skjørshammer etter det andre møtet sa det gikk veien, var kritikeren helt enig.

- Vi er mer opptatt av å skape et felles løft enn å ri inn som helten. Som advokat på dette feltet er du litt coach og litt guide. Jeg har vært i for mange møter med advokater som er høye på seg selv, sier han.

- Vi må være minst mulig advokater og mest mulig mennesker som tilpasser oss den virkeligheten vi har gått inn i.