Det skjer mye i SANDS for tiden....

Kontakt
Firmaet har vært i sterk vekst de siste årene med mange nye på laget. Mange av disse er fullmektiger, og de aller fleste av dem har vært traineer hos oss i løpet av studietiden. Traineeordningen er dermed den viktigste rekrutteringskanalen til fullmektigstillinger. Vi legger stor vekt på å gi våre traineer et lærerikt, meningsfylt og utfordrende opphold. SANDS har kontorer i alle landets viktigste næringslivsregioner; Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Stavanger og Ålesund. Vi har snakket med tre av våre advokater og latt dem fortelle om hvordan de opplever livet som advokat hos oss.
13. januar 2017

Armin Mehaj, advokatfullmektig i Oslo

Jeg startet ved Oslokontoret til SANDS i august 2016. Før dette var jeg trainee og hadde skriveplass for masteroppgaven. I SANDS jobbet jeg innledningsvis med offshorekontrakter og transaksjoner, men jobber i dag utelukkende med entrepriserett. Dette er fagområder som normalt ikke inngår i det alminnelige studieløpet, slik at overgangen fra studietiden til advokatfullmektig til tider har vært hektisk og utfordrende. En oppdager fort at det en har lært under fem år på studiet er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å håndtere alle utfordringer en møter på som fullmektig. Det er en del ting å sette seg inn i og læringskurven er veldig bratt.

Det er derfor vesentlig å omgås i et miljø som er faglig sterkt, inkluderende og sosialt. SANDS innfrir alle disse kriteriene, og vel så det! I tillegg har vi en veldig flat struktur i selskapet, slik at jeg ikke trenger å bekymre meg for om den jeg maser på er en ansatt advokat eller partner. Jeg blir alltid møtt med et smil og utfordringene blir alltid løst i godt samarbeid.

For min del har jeg vært opptatt av å jobbe i et miljø som ikke bare er faglig sterkt, men som også er sosialt og inkluderende. Hverdagen som fullmektig kan til tider være veldig krevende og derfor er det viktig at en har det gøy på jobb sammen med sine kollegaer. I SANDS har vi et veldig godt miljø, særlig blant oss yngre fullmektiger og advokater. Alle er inkluderende og tar seg tid til hverandre både i og etter arbeidstiden. I tillegg gjennomføres det mange sosiale aktiviteter både i regi av SANDS, men også i regi av oss yngre i miljøet. Som eksempel kan jeg vise til at vi nylig gjennomførte vår første bordtennisturnering, SANDS Open. Vi har også sett flere fotballkamper i auditoriet sammen med de ansatte og hatt flere runder med øl, lek og quiz. I tillegg har vi en lengre periode engasjert ekstern PT for morgentrim hver uke, samtidig som oss yngre i selskapet ofte trener sammen i vårt treningsrom på jobb! Samlet gjør slike initiativ at en skaper en veldig sterk relasjon til de ansatte og at en gleder seg til å komme på jobb. Resultatet er at grunnleggende verdier som trygghet og tilhørighet raskt faller på plass.

I dag har jeg jobbet i litt over 2 år i SANDS og trives helt utmerket! Jeg får mye ansvar fra mine kollegaer og stor grad av variasjon i mine arbeidsoppgaver. Som eksempel kan jeg vise til at jeg har vært med i flere store rettssaker (deriblant en 3 ukers rettssak), jobbet mye med kontraktsrettslig rådgivning innenfor entrepriseretten både for nasjonale og internasjonale klienter. I tillegg er jeg traineeansvarlig for Oslo-kontoret og jobber tett med vår HR avdeling hva gjelder forbedring og utvikling av tiltak/seminar som kan hjelpe studentene i studiehverdagen. Det er utrolig gøy at en som advokatfullmektig i selskapet får mulighet til å bidra innenfor mange ulike områder. Det er graden av ansvar og tillitt jeg får fra mine kollegaer som gjør at jeg gleder meg til å komme på jobb og fortsette min utvikling i SANDS.

Samlet er jeg veldig fornøyd og stolt av å være en del av SANDS-familien. Her har vi dyktige medarbeidere, ett utmerket faglig og sosialt miljø, og mye mer. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Malin Stenseth, advokatfullmektig i Ålesund

Jeg begynte som advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Ålesund i juni 2018. Gjennom studieløpet har jeg totalt hatt fire traineeopphold i firmaet, der mitt første var på mitt tredje studieår i 2016. På mitt femte studieår hadde jeg også skriveplass for min masteroppgave, noe som ga meg en variert hverdag hvor jeg fikk kombinere skriving med praktisk arbeid. Erfaringene jeg hadde tilegnet meg gjennom mine traineeopphold ga meg et reflektert utgangspunkt, og var et godt verktøy i utførelsen av masteroppgaven.

Som trainee fikk jeg deltatt i de hverdagslige arbeidsoppgaver som firmaet har, noe som gjorde overgangen fra studier til arbeidslivet mindre hektisk. Jeg fikk tidlig oppleve at kulturen i SANDS er støttende og pedagogisk, samtidig som jeg ble møtt med utfordringer og ansvar – jeg fikk delta i faglige diskusjoner og komme med innspill til juridiske problemstillinger. I tillegg opplevde jeg at fellesskap og trivsel ble prioritert, noe som gir motivasjon til lange og hektiske dager på kontoret.

SANDS ga meg som student verdifull kunnskap gjennom sitt traineeprogram, noe som medførte at jeg på min første dag som advokatfullmektig var trygg på min rolle og mine arbeidsoppgaver. Jeg har siden jeg startet vært tilknyttet faggruppen for arbeidsrett, men har arbeidet med et vidt spekter av saker. At jeg som ung fullmektig blir gitt tillitt til å bidra på mange områder gir meg selvtillit i mitt arbeid og kompetanseutvikling, vel vitende om at det er lav terskel for å be om hjelp av kunnskapsrike og dyktige kolleger som velvillig bidrar med sin kompetanse.

Dersom du velger å arbeide hos oss i SANDS får du ikke bare dyktige kollegaer – du får også gode venner, som sammen utgjør et av Norges ledende advokatfirmaer. Teamspirit, samhold og arbeidsglede bygges både gjennom faglige diskusjoner og utfordringer, samt flere sosiale arrangementer - også på tvers av alle kontorene. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med SANDS som arbeidsgiver og gleder meg til årene som kommer!

Jardar Bruun-Teigen, advokatfullmektig i Bergen

Jeg startet som advokatfullmektig i SANDS i Bergen januar 2017. Før jeg startet som fullmektig i Bergen hadde jeg vært trainee i SANDS tre ganger. Det ga meg en fin anledning til å bli godt kjent med firmaet og folkene, og jeg fikk etter hvert tilbud om en fullmektigstilling. Det takket jeg selvfølgelig ja til! Etter et halvt år i firmaets entrepriseavdeling byttet jeg over til arbeidsrettsavdelingen. Jeg jobber nå i all hovedsak med arbeidsrett, men får også til tider prøve meg på andre rettsområder som f. eks. eiendom, selskapsrett og kontraktsrett. 

Den første perioden som fullmektig var utfordrende, men også veldig spennende og lærerik. Det var mye nytt, men takket være gode kollegaer gikk den første fasen overraskende bra. God oppfølging er helt nødvendig for å få et positivt møte med arbeidslivet for advokatfullmektiger. Det er ingen tvil om at livet som advokatfullmektig kan være krevende, men et trygt og inkluderende arbeidsmiljø gir trygghet og selvtillit til å takle utfordringene som dukker opp. 

I SANDS blir alle gitt ansvar fra dag 1. Det gir en bratt lærekurve, men også en spennende hverdag med mange kule muligheter. Dette gjelder først og fremst i forbindelse med saksarbeid, men også i forbindelse med markedsføring, traineearbeid og studentarrangementer. Noe av det jeg liker best med fullmektiglivet i SANDS er friheten og muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag. Jeg fikk tidlig muligheten til å holde foredrag for både kunder og studenter. Nå er jeg fast inventar på SANDS sine lynkurs for studenter i både Bergen og Oslo – noe som både er lærerikt og veldig gøy. 

For meg er det viktig å trives sosialt på jobb. Jobben krever til tider mye, og da er det fint å ha gode kollegaer man trives med – både på jobb og på sosiale arrangementer. I SANDS er det heldigvis mye fokus på dette!

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896

Forretningsstøtte

Hege Gaaseide
Hege Gaaseide
HR-direktør
Oslo
T: +47 22 81 45 23
M: +47 477 09 177