Økokrim

Økokrimgruppen i SANDS er blant landets ledende ekspertmiljøer innen økonomisk kriminalitet. Firmaet har representert klienter i en rekke av Norges største og mest profilerte saker. Gruppen er under ledelse av hovedpartner Bjørn Stordrange og gir altomfattende rådgivning til virksomheter og privatpersoner gjennom hele prosessen knyttet til mistanke om kritikkverdige forhold. Dette omfatter krisehåndtering, mediestrategi, bistand ved ettersyn fra kontrollorganer, bistand under etterforskning og under behandling av saker i retten.

Effektiv bistand knyttet til økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse i både sivile, strafferettslige, prosessuelle og strategiske spørsmål. I tillegg kreves det kunnskap om næringslivet og om selskapsrett. Slike saker er derfor utfordrende og skiller seg vesentlig fra ordinære straffesaker. SANDS har syv partnere som arbeider mye med økokrim. De henter etter behov inn assistanse fra SANDS’ mange sterke fagmiljøer.

Saken begynner: Ransakingen

Bistand under etterforskning

Hovedforhandlinger for domstolene  

Våre tjenester omfatter: 

Økokrimsaker kan være spesielt belastende for dem det gjelder, sier Bjørn Stordrange, en av landets mest profilerte økokrimadvokater.
- De er langvarige og kan ødelegge karrieren, helsen og familielivet for dem det gjelder.

Kontakt oss

Partnere

Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582

Team

Advokater

Caterina Gaeta
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Eli Johanne Apold
Advokat
T: +47 22 81 45 53
M: +47 907 22 725

Advokatfullmektiger

Hanne Bjørge-Eriksen
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 21
M: +47 928 53 377
Madicken Lea
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 33
M: +47 408 64 502