Økokrim

Kontakt
Økokrimgruppen i SANDS er blant landets ledende ekspertmiljøer innen økonomisk kriminalitet. Firmaet har representert klienter i en rekke av Norges største og mest profilerte saker. Gruppen er under ledelse av hovedpartner Bjørn Stordrange og gir altomfattende rådgivning til virksomheter og privatpersoner gjennom hele prosessen knyttet til mistanke om kritikkverdige forhold. Dette omfatter krisehåndtering, mediestrategi, bistand ved ettersyn fra kontrollorganer, bistand under etterforskning og under behandling av saker i retten.

Effektiv bistand knyttet til økonomisk kriminalitet krever høy kompetanse i både sivile, strafferettslige, prosessuelle og strategiske spørsmål. I tillegg kreves det kunnskap om næringslivet og om selskapsrett. Slike saker er derfor utfordrende og skiller seg vesentlig fra ordinære straffesaker. SANDS har syv partnere som arbeider mye med økokrim.

Saken begynner: Ransakingen

Bistand under etterforskning

Hovedforhandlinger for domstolene  

Våre tjenester omfatter: 

Økokrimsaker kan være spesielt belastende for dem det gjelder, sier Bjørn Stordrange, en av landets mest profilerte økokrimadvokater.
- De er langvarige og kan ødelegge karrieren, helsen og familielivet for dem det gjelder.

Kontakt oss

Partnere

Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580

Team

Advokater

Eli Johanne Apold
Eli Johanne Apold
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 53
M: +47 907 22 725
Caterina Gaeta
Caterina Gaeta
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Madicken Lea
Madicken Lea
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 33
M: +47 408 64 502