Anti-korrupsjons due diligence

Kontakt
Volumet av globale transaksjoner er omfattende, samtidig som forventningene til investorers bevissthet om og håndtering av risiko er stadig økende. Innen flere bransjer er integrering av ansvarlig investeringspraksis også blitt et krav.

Både norsk og internasjonal korrupsjonslovgiving er global i utstrekning og kan etter omstendighetene ramme selv i utgangspunktet uskyldige norske investorer. Dette betyr ikke at man skal unngå å investere i høyrisikoland, men det betyr at omfanget av forebyggende arbeid, både due diligence før closing og oppfølging av målselskapet i etterkant av transaksjonen, må være i tråd med risikoen man står overfor.

Korrupsjonsrisiko og konsekvenser

Anti-korrupsjons due diligence

Anti-korrupsjonsrevisjon

Kontakt oss

Partnere

Nicolai Skridshol
Partner
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861

Rådgivere/økonomer

Lene Eia Bollestad
Spesialrådgiver
T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102

Team

Partnere

Halvor Grov
Partner
T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549

Advokater

Caterina Gaeta
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Fredrik Finsås
Advokat
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Heidi Magnussen
Advokat
T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153

Advokatfullmektiger