Arbeidsrett

Arbeidsrett

Kontakt
SANDS’ arbeidsrettsteam gir råd til styrer, ledelse og HR-avdelinger i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter om alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett. Klientlisten omfatter noen av Norges største virksomheter i tillegg til utenlandske klienter. I sentrum av arbeidsretten finner vi mennesker i omstilling. SANDS’ tilstedeværelse i de ulike landsdelene, faglige erfaring og tilknytning til utdanningsinstitusjonene gjør oss til en stødig rådgiver som sikrer at våre klienter får de rette juridiske rådene i krevende prosesser.

Hva SANDS kan hjelpe med

Tilstedeværelsen & Den menneskelige faktor

Eksempler på prosesser vi bistår i:

SANDS intervju
En skulle egentlig ikke tro det: Arbeidsretten er på et sett jussens mest trendy felt.
- Det er nesten aldri business as usual. Men enten det er nedbemanningstider eller mange saker om varsling og trakassering som det er nå, så involverer faget vårt mennesker. Derfor handler det å være arbeidsrettsadvokat aller mest om å være en stødig og kompetent rådgiver som forstår behovene og evner å lande de rette løsningene, sier Torkel Tveit i SANDS.
Innblikk
Play

Kort forklart: Vurderer du å si opp en ansatt i prøvetid?

Prøvetid gir deg som arbeidsgiver en god mulighet til å prøve ut om arbeidstakeren du har ansatt er rett kandidat. Prøvetid innebærer også fallgruver…

Innblikk
Play

Kort forklart: Kan sjefen lese ansattes e-poster?

Daglig sendes og mottas mengder med e-poster gjennom bedriftens datamaskiner og mobiltelefoner. Men har sjefen lov til å «snoke» i ansattes e-poster?

Nyhetsbrev

Skal reisetid anses som arbeidstid og hva med kompensasjon?

Spørsmålet om reisetid skal anses som arbeidstid er blitt aktualisert i en dom Høyesterett avsa i 2018, og i en lagmannsrettsdom avsagt høsten 2019.

Innblikk
Play
Foto Malin Stenseth

Endringsoppsigelse – hvordan går du frem?

Ved en endringsoppsigelse må du følge de samme regler og fremgangsmåte som ved en ordinær oppsigelse. Terskelen for gyldig oppsigelse vil derimot norm…

Innblikk

Kort forklart: Endringer i arbeidsforhold – hva kan arbeidsgiver bestemme?

– Hvilke endringer du ensidig kan pålegge arbeidstaker beror på grensene for styringsretten. Om du kan foreta en endring i arbeidsforholdet beror enke…

Innblikk
Play

Kort forklart: Vær oppmerksom ved innleie fra bemanningsforetak

Ulovlig innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak kan få store konsekvenser for en virksomhet. Det er særlig fire forhold man må være oppmerksomme…

Innblikk

Kort forklart: Nye regler for virksomhetsoverdragelse for sjøfolk

Den 1. august i år trådte de nye reglene for virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven i kraft, som gir sjøfolk langt bedre rettigheter enn tidliger…

Innblikk
Play

Kort fortalt: Hva er kravene til en arbeidskontrakt?

En tydelig arbeidskontrakt sparer både deg som arbeidsgiver og arbeidstakeren for misforståelser og konflikter.

Innblikk
Play

Kort fortalt: Når kan du leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak?

Innleie av arbeidstakere fra et bemanningsforetak er ifølge arbeidsmiljøloven i utgangspunktet kun tillatt i spesifikke situasjoner, og innleie ut ove…

Innblikk
Play

Kort forklart: Kan sykefravær gi grunnlag for oppsigelse?

Arbeidsgiver kan ikke gå til oppsigelse av en sykemeldt arbeidstaker på grunn av sykefravær de første 12 månedene av et sykefravær, uansett sykdomsårs…

Nyhetsbrev

Regjeringen har lenge varslet at de vil se på en mer effektiv håndheving av reglene om innleie – nå er disse forslagene på høring

Mange bransjer har et varierende behov for arbeidskraft og har derfor gode grunner for å tilpasse arbeidsstokken basert på svingninger i ordretilgange…

Artikkel
Dame og mann på fabrikkgulv studerer en teknisk tegning foto

Ansiennitet er ingen hovedregel ved nedbemanning

Høyesterett har i dag avsagt dom i «Skanska-saken» og med det avgjort spørsmålet om hvilken betydning ansiennitet har ved nedbemanning. Selv om arbeid…

Tønsberg | Vi har gleden av å invitere deg til Frokostmøte | Tema: Seniorpolitikk

Tønsberg 12.03.2020

Vi har, i samarbeid med Personal Utvelgelse AS, gleden av å invitere deg til frokostmøte på Quality Hotel Oseberg i Tønsberg

Når kan vi si at det er nok?

Bergen 10.03.2020

Velkommen til frokostseminar 10. mars 2020

Arbeidsrettslige nyheter

Bergen 10.12.2019

Julefrokost og arbeidsrettslige nyheter

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Team

Advokater

Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Stina Eriksson
Stina Eriksson
Advokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 27
M: +47 980 80 470
Ellen A. Gooderham
Ellen A. Gooderham
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 26
M: +47 920 62 401
Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630
Magne Mjaaland
Magne Mjaaland
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 71
M: +47 480 16 571
Sara Storøy
Sara Storøy
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 56
M: +47 469 48 882
Johanne Ugulen Bærland
Johanne Ugulen Bærland
Special Counsel
Tønsberg
T: +47 33 01 77 75
M: +47 926 96 106

Advokatfullmektiger

Andreas  Reitan
Andreas Reitan
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 88
M: +47 913 72 118
Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688
Anne-Karin Thorsen
Anne-Karin Thorsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 22
M: +47 970 67 068