Bank- og finansrett

Kontakt
SANDS har spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finansiering. Våre kunder omfatter både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt næringsdrivende virksomheter med behov for finansiering. Våre advokater bistår gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har i samarbeid med kompetanseområdet Restrukturering og insolvens også etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Sammen har våre advokater solid kompetanse innenfor bank, finansiering, forsikring, selskapsrett, kontraktsrett, panterett, garantirett, samt konkurs og insolvens.  Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og er assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

High partner focus with highly experienced people. Partner’s with in-house experience from leading banks which is a great asset. - Legal 500

 Vår kompetanse omfatter blant annet:

 • Regulatoriske forhold
 • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
 • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
 • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
 • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
 • Prosjektfinansiering 
 • Obligasjonslån 
 • Derivater
 • Leasing
Nyhet

Rekonstruksjon: et mer tilgjengelig gjeldsforhandlingsinstitutt

Covid-19 har medført at flere bedrifter som under normale omstendigheter er levedyktige, opplever akutt svikt i inntektene og store økonomiske vanskel…

Nyhet

Lånegaranti og reetablering av statens obligasjonsfond

Som en følge av Covid-19-viruset og tiltak igangsatt for å redusere smitte påvirkes likviditeten i næringslivet.

Insurance

EEA agreeement watchdog says ownership restrictions in Norwegian banks and insurance companies are incompatbile with EEA law

Last week the EFTA Surveillance Authority (“ESA”), the watchdog which monitors and enforces the EEA Agreement with similar powers as the European Comm…

Nyhet

Coronaviruset - oversikt over råd og tiltak i finanssektoren

Nyhetsbrevet oppdateres fortløpende slik at nyeste råd og tiltak er å finne øverst.

Nyhet

Coronaviruset – likviditetsmessige utfordringer

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil medføre alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Omfattende inntektsbortfall inn…

Corona-tiltakene gir økonomiske utfordringer

Styre og ledelse - kreditorforhandlinger

De alvorlige konsekvensene av Corona-tiltakene gir økonomiske utfordringer for mange selskaper.

Vi klarer ikke rente- og avdragsbetalingene – hvordan håndterer vi det?

Webinar 23.04.2020

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre og er et av firmaene som fører aller flest saker i domstolene. Vi har også lang erfaring i…

Kontakt oss

Partnere

Christian Berg Meland
Christian Berg Meland
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 51
M: +47 922 05 049
Ylva Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570

Advokater

Jørn Snorre Øvstedal
Jørn Snorre Øvstedal
Special Counsel
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739

Team

Advokater

Mathilda Bergman
Mathilda Bergman
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Tiril Flatmo Janbu
Tiril Flatmo Janbu
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 47
M: +47 988 64 671
Ian W Kenworthy
Ian W Kenworthy
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 52
M: +47 480 16 552

Advokatfullmektiger

Ingrid Elida Kroken
Ingrid Elida Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088
Sonja Lorentzen
Sonja Lorentzen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 89
M: +47 458 85 527