Bank- og finansrett

Kontakt
SANDS har spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finansiering. Våre kunder omfatter både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt næringsdrivende virksomheter med behov for finansiering. Våre advokater bistår gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har i samarbeid med kompetanseområdet Restrukturering og insolvens også etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Sammen har våre advokater solid kompetanse innenfor bank, finansiering, forsikring, selskapsrett, kontraktsrett, panterett, garantirett, samt konkurs og insolvens.  Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og er assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

 Vår kompetanse omfatter blant annet:

 • Regulatoriske forhold
 • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
 • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
 • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
 • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
 • Prosjektfinansiering 
 • Obligasjonslån 
 • Derivater
 • Leasing
Nyhetsbrev
Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Hva er crowdfunding? Folkefinansiering, også kalt crowdfunding, har ingen lovfestet definisjon, og forekommer i ulike former. Et fellestrekk er at…

Newsletter

New proposal to liberalise the strict Norwegian financial assistance regulations

The Norwegian Limited Companies Act (the “Act”) severely limits the possibility a target company has to provide financial assistance in connection wit…

Ny finansavtalelov kan skjerpe bankenes erstatningsansvar

Justisdepartementet presenterte forslag til ny finansavtalelov i et ferskt høringsnotat. For det første skal tre EU–direktiver som er gjort til del av…

Kontakt oss

Partnere

Ylva Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Hillevi Torngren Myhre
Hillevi Torngren Myhre
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 68
M: +47 484 08 932
Jørn Snorre Øvstedal
Jørn Snorre Øvstedal
Partner
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739

Team

Advokater

Stephanie Brungot
Stephanie Brungot
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 60
M: +47 478 38 250
Cecilie Hjorth
Cecilie Hjorth
Advokat (Permisjon)
Ålesund
T: +47 70 10 75 50
M: +47 922 52 609
Ian W Kenworthy
Ian W Kenworthy
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 52
M: +47 480 16 552

Advokatfullmektiger

Mathilda Bergman
Mathilda Bergman
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Tiril Flatmo Janbu
Tiril Flatmo Janbu
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 47
M: +47 988 64 671
Ingrid Elida Kroken
Ingrid Elida Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088
Sonja Lorentzen
Sonja Lorentzen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 89
M: +47 458 85 527