Bank- og finansrett

Kontakt
SANDS har spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finansiering. Våre kunder omfatter både norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt næringsdrivende virksomheter med behov for finansiering. Våre advokater bistår gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har i samarbeid med kompetanseområdet Restrukturering og insolvens også etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Sammen har våre advokater solid kompetanse innenfor bank, finansiering, forsikring, selskapsrett, kontraktsrett, panterett, garantirett, samt konkurs og insolvens.  Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og er assosiert medlem i Loan Market Association (LMA).

 Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Regulatoriske forhold
  • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
  • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
  • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
  • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
  • Prosjektfinansiering 
  • Obligasjonslån 
  • Derivater
  • Leasing

Forslag til nye regler om kredittmarkedsføring

Omfanget av forbrukslån bekymrer myndighetene. Justisdepartementet har derfor foreslått forskrift med nye regler om kredittmarkedsføring. Forslaget bl…

Kontakt oss

Partnere

Harald Ellefsen
Partner
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Henrik Grung
Partner | Styreleder
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Hillevi Torngren Myhre
Partner
T: +47 22 81 46 68
M: +47 484 08 932
Jørn Snorre Øvstedal
Partner
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739
Marit E. Kirkhusmo
Partner
T: +47 22 81 45 44
M: +47 995 23 534
Odd Moe
Partner
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stein Hegdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588

Team

Advokater

Camilla Barr
Advokat
T: +47 22 81 45 48
M: +47 481 51 516
Cecilie Hjorth
Advokat
T: +47 70 10 75 50
M: +47 922 52 609

Advokatfullmektiger

Malin Johanna Källström
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 34
M: +47 959 44 691