Compliance, kommersiell rådgivning og transaksjonsstøtte

Kontakt
SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen gransking og compliance, bestående av et svært sterkt og velrenommert fagmiljø. Våre spesialister er kommersielle rådgivere, sparringpartner og "trusted advisors" for blant annet styrer og toppledelse innen anti-korrupsjon og compliance. Vi rådgir selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner med fagkompetanse innen blant annet compliance og anti-korrupsjon for å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå og/eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap. Erfaringsmessig er vi et supplement til transaksjonsteam. Les mer om hva vi kan bistå din virksomhet med innen compliance under!

Transaksjonsstøtte og kommersiell rådgivning relatert compliance

Undersøkelser og vurderinger av compliance hos klienter, leverandører, investeringsobjekt eller andre tredjeparter

Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett?

Nei, de fleste ville sannsynligvis ikke kjøpt en bolig usett - hverken i Afrika, Asia, Sør-Amerika eller andre markeder for øvrig. Folk flest ville no…

Ansvarlige investeringer: Er det «butikk» i etikk?

Ansvarlige investeringer referer ofte til investorers håndtering av såkalte «ESG» - environmental, social og governance - faktorer. ESG-begrepet favne…

Er det på tide at idretten lærer noe av næringslivet?

For oss nordmenn har idretten en sterk posisjon i samfunnet. Dette gjelder like mye på idrettsarenaen som utenfor, og omfatter både toppidretten og br…

Kontakt oss

Partnere

Nicolai Skridshol
Partner
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861

Rådgivere/økonomer

Lene Eia Bollestad
Spesialrådgiver
T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102

Team

Partnere

Halvor Grov
Partner
T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549

Advokater

Caterina Gaeta
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Fredrik Finsås
Advokat
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Heidi Magnussen
Advokat
T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153

Advokatfullmektiger

Rådgivere/økonomer

Ingrid Løvseth
Rådgiver
T: +47 22 81 45 21
M: +47 452 78 581