Entreprise

SANDS er et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. Firmaet bidrar også til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen.

Våre advokater har fokus på hele livssyklusen i et entrepriseprosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å gå inn prosjektene så tidlig som mulig, unngår man konflikter senere. Dette sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, jernbane og vei til boligprosjekter og signalprosjekter som Barcode, Holmestrand stasjon og Nasjonalmuseet.

Slik jobber vi i SANDS

Krybbe til grav-modellen

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød.
- Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.
Advokatene i SANDS har bistått Rambøll Norge AS i forbindelse med jernbaneutbyggingen på Østlandet. Et av de mest kompliserte oppdragene har vært byggingen av Holmestrand stasjon, et pionerprosjekt med total kostnad på rundt 6 milliarder kroner.

Morten Hugo Berger - Ny partner i SANDS

Vi er svært glade for å kunne hilse vår nye partner, Morten Hugo Berger, velkommen til oss. Morten kommer fra stillingen som partner i Wikborg Rein. M…

Nyhetsbrev

Anleggsbransjen innen samferdselssektoren | Store endringer – store muligheter

Utkastet til Norsk Transportplan blir ferdigbehandlet av Stortinget til våren. Dersom samtlige, foreslåtte prosjekter vedtas vil den norske stat bruke…

Nyhetsbrev

Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter

Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentrep…

Vederlagsjustering

Bergen 01.10.2018

Kontakt oss

Partnere

Alf Johan Knag
Partner
T: +47 55 30 10 09
M: +47 419 16 709
Eirik Birkelund
Partner
T: +47 77 61 78 22
M: +47 911 89 224
Espen Johannessen
Partner
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Frode Henning Antonsen
Partner
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Geir Frøholm
Partner
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Magne Revheim
Partner (H)
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Morten Brandhaug
Partner
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Morten Hugo Berger
Partner
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Tor André Farsund Ulsted
Partner
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275
Tor Anthon Christiansen
Partner
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Vidar Johnsen
Partner
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Åshild Fløisand
Partner
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745

Team

Advokater

Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590
Britt Nergård
Special Counsel
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Corinne Silden Stephensen
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 25
M: +47 419 16 738
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243
Mari Moe Haahjem
Advokat
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ronny Blankenberg
Advokat
T: +47 22 81 45 22
M: +47 906 65 955
Siri Fjeldvær
Advokat
T: +47 73 99 27 26
M: +47 410 06 650

Advokatfullmektiger