Entreprise

Kontakt
SANDS er et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. Firmaet bidrar også til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen.

Våre advokater har fokus på hele livssyklusen i et entrepriseprosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å gå inn prosjektene så tidlig som mulig, unngår man konflikter senere. Dette sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, som jernbane- og veianlegg, bruer og tunneler, til signalprosjekter som Barcode, Holmestrand stasjon og Nasjonalmuseet. Vi er til enhver tid involvert som rådgiver i flere av landets største utbygginger, bl.a. sykehus, flyplasser, skoler, kjøpesentre og hoteller, men også annen næringsutbygging og diverse boligprosjekter.

Slik jobber vi i SANDS

Krybbe til grav-modellen

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød.
- Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.
Aktuelt case
Holmestrand stasjon
Advokatene i SANDS har bistått Rambøll Norge AS i forbindelse med jernbaneutbyggingen på Østlandet. Et av de mest kompliserte oppdragene har vært byggingen av Holmestrand stasjon, et pionerprosjekt med total kostnad på rundt 6 milliarder kroner.
Bygg & Anlegg

Håndtering av coronaviruset for entreprenører

Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandø…

Nyhetsbrev

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvar…

Nyhetsbrev

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherr…

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!
Liten glassglobus på toppen av en graf illustrasjon

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved…

Nyhetsbrev

Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter

Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentrep…

Nyhetsbrev

Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?

Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for…

Entreprisedagen i Vest 2020

Bergen 23.04.2020

SANDS, Harald Kobbe, BNL og EBA ønsker velkommen til den femte Entreprisedagen i Vest. I år ser vi på Standardkontrakter i omskiftelige tider - Plunde…

Forum for bygg og anleggsrett: Plunder og heft (AVLYST)

Trondheim 17.03.2020

Velkommen til frokostseminar om Plunder og heft.

Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser og utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter i bygge- og anleggssektoren

Tønsberg 11.03.2020

SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til frokostseminar 11. mars i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg. Seminaret er to-delt o…

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Eirik Birkelund
Eirik Birkelund
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 22
M: +47 911 89 224
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Magne Revheim
Magne Revheim
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275

Team

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ronny Blankenberg
Ronny Blankenberg
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 22
M: +47 906 65 955
Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Bjørn S. Holmesland
Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590
Armin Mehaj
Armin Mehaj
Advokat (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 58
M: +47 970 34 676
Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Ingunn Steinsvik Fladmark
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243
Corinne Silden Stephensen
Corinne Silden Stephensen
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 46 25
M: +47 419 16 738
Anne Irene Ulveseth
Anne Irene Ulveseth
Senioradvokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 29
M: +47 419 16 729

Advokatfullmektiger

Anne-Lovise  Christensen Nybakk
Anne-Lovise Christensen Nybakk
Advokatfullmektig
Bergen
T: +47 55 30 10 53
M: +47 480 16 620
Therese  Danielsen
Therese Danielsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 35
M: +47 986 30 154
Louise  Kroken
Louise Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 19
M: +47 911 30 371
Robert  Langeland
Robert Langeland
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 99
M: +47 476 60 586
Silje  Marstrander
Silje Marstrander
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 63
M: +47 994 06 127
Andreas  Reitan
Andreas Reitan
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 88
M: +47 913 72 118
Synne  Solgaard Evensen
Synne Solgaard Evensen
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 83
M: +47 404 53 914
Torgrim Walle Nikolaisen
Torgrim Walle Nikolaisen
Advokatfullmektig
Tromsø
T: +47 77 61 78 06
M: +47 958 39 299