Entreprise

Kontakt
SANDS er et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. Firmaet bidrar også til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen.

Very easy to work with. Thorough – put effort into getting an in-depth understanding of the cases that we discuss. - Legal 500

Swift responses and understand our business. - Chambers

Våre advokater har fokus på hele livssyklusen i et entrepriseprosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å gå inn prosjektene så tidlig som mulig, unngår man konflikter senere. Dette sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, som jernbane- og veianlegg, bruer og tunneler, til signalprosjekter som Barcode, Holmestrand stasjon og Nasjonalmuseet. Vi er til enhver tid involvert som rådgiver i flere av landets største utbygginger, bl.a. sykehus, flyplasser, skoler, kjøpesentre og hoteller, men også annen næringsutbygging og diverse boligprosjekter.

Slik jobber vi i SANDS

Krybbe til grav-modellen

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød.
- Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.
Aktuelt case
Holmestrand stasjon
Advokatene i SANDS har bistått Rambøll Norge AS i forbindelse med jernbaneutbyggingen på Østlandet. Et av de mest kompliserte oppdragene har vært byggingen av Holmestrand stasjon, et pionerprosjekt med total kostnad på rundt 6 milliarder kroner.
Nyhet

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering for valutakursendringer?

Coronapandemien har stor påvirkning både på den norske økonomien og pågående entrepriseprosjekter i det norske næringslivet. Flere entreprenører som k…

Nyhet

Kan entreprenøren kreve vederlagsjustering som følge av forskriftsendringer og myndighetspålegg i forbindelse med corona-pandemien?

Etterhvert som Coronautbruddet spredte seg til Norge, vedtok norske myndigheter en rekke tiltak og restriksjoner for å begrense smitten i befolkningen…

Bygg & Anlegg

Håndtering av coronaviruset for entreprenører

Som entreprenør i pågående bygg- og anleggsprosjekter er det i første omgang viktig å varsle, hvis egen fremdrift eller underentreprenørers/-leverandø…

Nyhetsbrev

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvar…

Nyhetsbrev

Nytt fra Høyesterett: Ingen krav til begrunnelse for innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling

I juridisk teori og lagmannsrettspraksis har det over lengre tid vært antatt at byggherrens innsigelser til sluttoppgjøret kan gå tapt dersom byggherr…

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!
Liten glassglobus på toppen av en graf illustrasjon

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved…

Webinar | Koronaviruset i bygge- og anleggsbransjen. Status og erfaringer. Hva nå?

Webinar 19.05.2020

Koronaviruset har påvirket bygge- og anleggsbransjen hele våren 2020. De fleste bygge- og anleggsplasser har klart å holde prosjektene gående med rela…

Webinar | Hvordan velge riktig kontraktsformat - norske og internasjonale standardkontrakter for bygg- og tilvirkningsarbeider

Webinar 12.05.2020

En viktig del av å inngå kontrakter er å definere sitt behov, slik at man kan velge den kontraktsreguleringen som passer best for sitt kjøp. Det finne…

Webinar | Plunder og heft, og arbeidsrettslige problemstillinger ved forsering

Webinar 28.04.2020

Domstolens forhold til «plunder og heft» har i mange år vært sprikende. I noen saker har man stilt strenge krav til entreprenørens dokumentasjon, mens…

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Eirik Birkelund
Eirik Birkelund
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 22
M: +47 911 89 224
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Magne Revheim
Magne Revheim
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275

Team

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ronny Blankenberg
Ronny Blankenberg
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 22
M: +47 906 65 955
Anne-Lovise  Christensen Nybakk
Anne-Lovise Christensen Nybakk
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 53
M: +47 480 16 620
Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Bjørn S. Holmesland
Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590
Armin Mehaj
Armin Mehaj
Advokat (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 58
M: +47 970 34 676
Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Ingunn Steinsvik Fladmark
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243
Corinne Silden Stephensen
Corinne Silden Stephensen
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 46 25
M: +47 419 16 738
Anne Irene Ulveseth
Anne Irene Ulveseth
Senioradvokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 29
M: +47 419 16 729

Advokatfullmektiger

Therese  Danielsen
Therese Danielsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 35
M: +47 986 30 154
Louise  Kroken
Louise Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 19
M: +47 911 30 371
Robert  Langeland
Robert Langeland
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 99
M: +47 476 60 586
Silje  Marstrander
Silje Marstrander
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 63
M: +47 994 06 127
Andreas  Reitan
Andreas Reitan
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 88
M: +47 913 72 118
Synne  Solgaard Evensen
Synne Solgaard Evensen
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 83
M: +47 404 53 914
Torgrim Walle Nikolaisen
Torgrim Walle Nikolaisen
Advokatfullmektig
Tromsø
T: +47 77 61 78 06
M: +47 958 39 299