Entreprise

Kontakt
SANDS er et av landets største og tyngste miljøer for entrepriserett. Våre erfarne advokater arbeider med store nasjonale, internasjonale og lokale prosjekter innen bygg og anlegg. Firmaet bidrar også til å utvikle norsk entrepriserett gjennom etablering og deltagelse i fora om blant annet digitalisering i byggeprosessen.

Våre advokater har fokus på hele livssyklusen i et entrepriseprosjekt. Gjennom langvarige klientforhold og ved å gå inn prosjektene så tidlig som mulig, unngår man konflikter senere. Dette sparer klientene for «blod, svette og penger» i sluttfasen. Med kontorer i alle Norges største byer er SANDS både en nasjonal og en lokalt forankret partner i alt fra store OPS-prosjekter, jernbane og vei til boligprosjekter og signalprosjekter som Barcode, Holmestrand stasjon og Nasjonalmuseet.

Slik jobber vi i SANDS

Krybbe til grav-modellen

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød.
- Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.
Advokatene i SANDS har bistått Rambøll Norge AS i forbindelse med jernbaneutbyggingen på Østlandet. Et av de mest kompliserte oppdragene har vært byggingen av Holmestrand stasjon, et pionerprosjekt med total kostnad på rundt 6 milliarder kroner.
Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Husk å sjekke tilbudte garantier fra entreprenøren opp mot avtalte garantiforpliktelser!

Økende konkurranse og internasjonalisering i bygg- og anleggsnæringen medfører at det stadig kommer flere utenlandske aktører på entreprenørsiden. Ved…

Nyhetsbrev

Nye gjennomføringsformer innen offentlige bygge-­ og anleggsprosjekter

Nye gjennomføringsformer er på vei inn i bygge­ og anleggssektoren. Kjennetegnet ved disse er økt fokus på samspill, tidlig involvering og totalentrep…

Nyhetsbrev

Flomskader på bygg – hvem må dekke tapet?

Sørlandet har opplevd ekstreme nedbørmengder, og store verdier er skadet. Lovpålagt naturskadeforsikring dekker i første omgang deler av utgiftene for…

Uklare konkurransegrunnlag og kontrakter

Bergen 29.11.2018

Forum for bygg- og anleggsrett 29. november 2018 SANDS inviterer til frokostseminar om uklare konkurransegrunnlag og kontrakter

Vederlagsjustering

Bergen 01.10.2018

Kontakt oss

Partnere

Alf Johan Knag
Partner
T: +47 55 30 10 09
M: +47 419 16 709
Eirik Birkelund
Partner
T: +47 77 61 78 22
M: +47 911 89 224
Espen Johannessen
Partner
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Frode Henning Antonsen
Partner
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Geir Frøholm
Partner
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Magne Revheim
Partner (H)
T: +47 55 30 10 33
M: +47 908 22 320
Morten Brandhaug
Partner
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Morten Hugo Berger
Partner
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Tor André Farsund Ulsted
Partner
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275
Tor Anthon Christiansen
Partner
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Vidar Johnsen
Partner
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Åshild Fløisand
Partner
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745

Team

Advokater

Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590
Britt Nergård
Special Counsel
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243
Mari Moe Haahjem
Advokat
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ronny Blankenberg
Advokat
T: +47 22 81 45 22
M: +47 906 65 955
Siri Fjeldvær
Advokat
T: +47 73 99 27 26
M: +47 410 06 650

Advokatfullmektiger

Armin Mehaj
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 58
M: +47 970 34 676
Line Djupvik Andersen
Advokatfullmektig
T: +47 55 30 10 04
M: +47 980 88 801
Mads Strøm Mathisen
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 73
M: +47 480 16 633
Sara Kråkevik
Advokatfullmektig
T: +47 55 30 10 10
M: + 47 950 49 711
Silje Marstrander
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 46 63
M: +47 994 06 127
Synne Solgaard Evensen
Advokatfullmektig
T: +47 33 01 77 83
M: +47 404 53 914
Torgrim Walle Nikolaisen
Advokatfullmektig
T: +47 77 61 78 06
M: +47 958 39 299