Fiskeri og oppdrett

Kontakt
SANDS er en ledende juridisk rådgiver innen fiskeri og oppdrett. Begge næringene og deres verdikjeder er i rivende utvikling, og det kreves stadig stødigere juridisk rådgivning for å sikre vekst og utvikling.

SANDS’ markedsledende posisjon har røtter i lang erfaring, geografisk tilstedeværelse langs hele kysten, sterk juridisk kompetanse innen fiskeri-, oppdretts- og forretningsjus, inngående kjennskap til næringenes behov, samt en kapasitet som gjør at vi kan levere topptung og effektiv rådgivning.

SANDS har med sine syv kontorer lokal tilknytning til kystbyene og har noen av næringenes største aktører på klientlisten. Våre 12 dedikerte partnere og advokater er unikt til stede der næringene holder til langs kysten - i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Bergen - og leder derfra komplekse prosesser som fører til endringer i regulering og lovgivning for hele sektoren.

Faglig styrke

Til stede: Slik jobber SANDS

Hvilke tjenester tilbyr SANDS

- Vi vet hvordan dette fungerer fordi vi er tilstede langs hele kysten og jobber på samme klokke som resten av næringen – altså den som tikker absolutt hele døgnet, sier Ole-Martin Andreassen, leder for SANDS' fiskeri- og oppdrettsgruppe.

Kjære Havbruksnæring – ikke «blås» nyheten din

Havbruksnæringen er inne i en periode med rivende utvikling. Nye søknader om utviklingstillatelser og FoU-prosjekter sendes nesten ukentlig. Har du fu…

Fortsatt store spørsmålstegn ved trafikklyssystemet

Det fremtidige vekstregimet i akvakulturnæringen har fått det formelle rammeverket. Produksjonsområdeforskriften ble gitt, og trådte i kraft, 16. janu…

Play
test

test

Dette er en testside som viser påmelding nyhetsvarsel for relaterte ekspertiseområder

Trafikklyssystemet – juridiske utfordringer i fremtidens regulering av lakseoppdrettsnæringen

Det såkalte trafikklyssystemet har vært Høyre/FrP-regjeringens store reguleringsprosjekt for akvakulturnæringen. Tankegangen bak prosjektet er at det…

Statens schizofrene forhold til oppdrettsfisk i naturen

Både forskningspublikasjoner og en rekke myndighetsavgjørelser som vår faggruppe på fiskeri og havbruk har tatt del i, legger til grunn at rømt oppdre…

Praksis ved administrativ inndragning av fangst – overreaksjoner i strid med Stortingets vilje

Inndragning av fangst er et utrolig sterkt virkemiddel. Vår avdeling for fiskeri og havbruk erfarer at dette ofte skjer ved at oppgjør holdes tilbake…

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett

Trondheim 18.11.2019

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett – ødeleggende for Norges største distriktsnæring eller velegnet grep for å styrke skatteinntektene til Finansdepartem…

Digitale innovasjoner i fiskeri og havbruk

Ålesund 01.11.2018

I samarbeid med Doxacom inviterer SANDS til seminar om digitale innovasjoner i fiskeri og havbruk.

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Henrik Grung
Henrik Grung
Partner
Ålesund
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Monica Gjerde Sperre
Monica Gjerde Sperre
Partner
Ålesund
T: +47 70 10 75 79
M: +47 971 83 266
Kenneth Steffensen
Kenneth Steffensen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 21
M: +47 926 06 756
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Bjørn-Ivar  Bendiksen
Bjørn-Ivar Bendiksen
Senioradvokat
Tromsø
T: +47 77 61 78 24
M: +47 412 07 490

Advokatfullmektiger

Lars  Sørensen
Lars Sørensen
Advokatfullmektig
Tromsø
T: +47 77 61 78 19
M: +47 414 31 019