Forsikring

Kontakt
SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett. Vårt mål er å være one-stop-shop for våre forsikringsklienter, som inkluderer nasjonale og internasjonale livs- og skadeforsikringsselskaper, reassurandører, captives, pensjonskasser, forsikringsformidlere og forsikringstakere.

Coronaviruset fører til mange spørsmål om forsikringsdekninger både for forsikringsselskaper og næringsvirksomhet, herunder transport og offshoreindustri. En rekke strategiske spørsmål oppstår også i pågående skadesaker. Vårt forsikringsteam står klart til å bistå med råd om dekningsspørsmål innen alle forsikringsarter, herunder driftsavbrudd, kredittforsikringer og reiseforsikring.

Vår bistand omfatter alle liv- og skadeforsikringsprodukter, herunder pensjon, livsforsikring, kapitalforsikring og livrenter, ansvarsforsikringer, financial lines, tingforsikring, transaksjonsforsikring (M&A insurance), styreansvar og profesjonsansvar, sjø- og transportforsikring, og P&I.

Vårt forsikringsteam består av advokater med bred og dyp ekspertise innen forsikring, gjenforsikring og ansvarssaker, samt skatterettslige forhold relatert til forsikringsvirksomhet og alle anerkjente livs- og spareforsikringsprodukter. Advokatene på teamet har in-house erfaring fra forsikringsselskaper, som leder for kontrollkomite og som styremedlem i forsikringsselskap. Vi har uformelle samarbeidsavtaler med ledende forsikringsformidlere, aktuarer og pensjonsrådgivere. Vi er rangert blant Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk, forsikring og pensjon, blant annet av Legal 500, IFLR 1000, PLC Which Lawyer og i Finansavisens advokatrangering.

Vi har forfattet flere bøker og artikler innenfor våre fagfelter. Flere bøker er forfattet i samarbeid med Den norske Revisorforening og Den Norske Aktuarforening, og våre bøker og artikler refereres til i rettspraksis, i forarbeider til lover, og av andre forfattere av juridisk faglitteratur. Vi holder kurs og seminarer innenfor fagfeltet, herunder seminarer for juridiske avdelinger, bedriftsavdelinger og salgsteam i forsikringsselskaper og finansinstitusjoner.

Kommersiell rådgivning    

Våre tjenester omfatter:

Skadebehandling og tvisteløsning

Nyhetsbrev

Markedstilpasninger for salgsapparatet i forsikring som følge av COVID-19?

I de fleste styrerom foregår det kontinuerlig arbeid med kostnadsbesparelser, og forsikrings- og pensjonsordninger inngår som en naturlig del av denne…

News

Occupational injury insurance in light of the Covid-19-outbreak

Employers are required to take out insurance policies for their employees to cover occupational injury and disease. Due to the Covid-19-outbreak, the…

Newsletter

Defendant’s rights widened in recent Supreme Court verdict – of strategic importance for insurers

In a recent case for the Supreme Court, HR-2020-35-A, it was made clear that the defendant may demand assessment of the extent of liability (i.e. meas…

Newsletter

New Supreme Court verdict may widen the scope of recourse claims from insurers

In the recently pronounced judgement HR-2019-2386-A, the Norwegian Supreme Court concluded that the Norwegian Act on Compensation for Damages (Nw. Ska…

Nyhetsbrev

Benefits and risks of cyber-insurance

Maintaining a strategy for mitigating common risks is an integral part of any business, and naturally this also includes cyber-risks. Cyber-resilient…

Artikkel
Rask RIB-båt i sjøen foto

Personal injury in the event of leisure accident, legal clarification

15 February 2019, the Norwegian Supreme Court delivered its judgment on a case in which the question was whether a business that offered RIB tours (ri…

Kontakt oss

Partnere

Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918

Team

Advokater

Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Fredrik Finsås
Fredrik Finsås
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Morten Richardsen
Morten Richardsen
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 46 78
M: +47 994 79 339

Advokatfullmektiger

Benjamin  Berg Bentele
Benjamin Berg Bentele
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 69
M: +47 938 18 106
Fredrik  Nyland
Fredrik Nyland
Advokatfullmektig
Tønsberg
T: +47 33 01 77 85
M: +47 480 16 585