Gransking

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen gransking og compliance. Vi bistår med gransking og håndtering av kriser i alle faser – ved uforutsette hendelser, mistanker om kritikkverdige forhold, varsler og andre situasjoner hvor sakens faktiske forhold kan ligge skjult. I tillegg har granskingsgruppen i SANDS spisset kompetanse i å utføre utvidet due diligence av selskaper og aktører i markeder med mange ukjente faktorer. Våre ti medarbeidere kombinerer spesifikk etterforskningserfaring med fagstyrke innen selskapsrett, strafferett, økokrim, regnskap, finans og andre tilstøtende felt.

Vi jobber i små og intensive team med vilje til å jobbe i felt, ut fra erkjennelsen av at virkelig verdifull informasjon som kan trimme en transaksjon eller beskytte en klients omdømme kun graves frem ved å være til stede og stille de riktige spørsmålene.

Dette jobber vi med:

Tverrfaglig samarbeid

Internasjonal tilstedeværelse og samarbeid

Foredrag og seminarer om gransking eller andre relaterte tema

Noen ganger er det ikke nok med en ordinær due diligence. SANDS’ unikt sammensatte granskingsgruppe kombinerer forretningsjus, strafferett, revisjon, finans og etterforskningserfaring for å grave frem informasjonen som i ytterste konsekvens kan trimme en handel med hundretalls millioner kroner eller avverge en dårlig deal.

Ville du kjøpt en bolig i Afrika eller Sør-Amerika usett?

Nei, de fleste ville sannsynligvis ikke kjøpt en bolig usett - hverken i Afrika, Asia, Sør-Amerika eller andre markeder for øvrig. Folk flest ville no…

Kontakt oss

Nicolai Skridshol
Partner
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Lene Eia Bollestad
Spesialrådgiver
T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102

Team

Halvor Grov
Partner
T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Caterina Gaeta
Senioradvokat (Permisjon)
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Fredrik Finsås
Advokat
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Heidi Magnussen
Advokatfullmektig
T: +47 22 81 45 16
M: +47 452 82 343
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ingrid Løvseth
Rådgiver
T: +47 22 81 45 21
M: +47 452 78 581