Immaterialrett

Kontakt
SANDS er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett (IPR) - det vil si rådgivning knyttet til rettigheter innen patent, varemerke, design og opphavsrett. Store deler av selskapers verdi ligger i de immaterielle rettighetene. Likevel er bevisstheten om dette ofte mangelfull. SANDS bistår alle industrier der det innoveres. Våre advokater har lang erfaring fra Patentstyret og rådgivningsmiljøer. Vi utarbeider alle relevante avtaler som vedgår sikring og forvaltningen av rettighetene, for å maksimere kommersiell utnyttelse.

Hva SANDS hjelper deg med

Hvem kan vi hjelpe?

Det er et grunnleggende menneskelig instinkt å dra nytte av sine gode ideer. Derfor er det underlig at så få har rettighetene på stell, mener advokat Katrine Malmer-Høvik.
- Vi ser jo suksesshistoriene med dem som har passet på ideene sine. Og så ser vi hvor ille det kan gå når det ikke er gjort etter boken.
Nyhet

Immaterielle rettigheter under Corona-krisen: enkelte frister utvides, men reglene er ellers de samme som før

I disse krisetider er kanskje ikke patenter, design og varemerke det første de fleste virksomheter tenker på. Sikring av immaterielle verdier er imidl…

Nyhet

Skal du søke EU om tilskudd til coronarelaterte løsninger? Utvidet frist: 20.03.20 kl. 17

EU har satt av en ekstraordinær pott på 1,6 milliarder kroner til oppstartselskaper og SMBer til coronarelaterte prosjekter

Nye regler om personvern forenkler leverandørbytte

Ny rettighet for kunder og andre registrerte innebærer plikt til å tilrettelegge for enklere leverandørbytte. Retten til dataportabilitet blir en real…

Ny avgjørelse fra Høyesterett klargjør reglene ved forveksling av foretaksnavn

Et foretaksnavn som kan forveksles med et foretaksnavn som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene kan kreves opphevet etter foretaksnavneloven…

Lenking til ulovlig innhold på Internett kan være lovlig

En nylig avsagt avgjørelse fra EU-domstolen slår fast at lenking til ulovlig innhold på Internett i en rekke tilfeller kan være lovlig. Avgjørelsen gi…

Webinar | Hvordan kan bruk av IPR-strategi føre til økt avkastning og verdiskapning i bedriften

Webinar 19.05.2020

Det er et grunnleggende menneskelig instinkt å ville dra nytte av sine gode ideer. Immaterielle rettigheter (IPR) er rettigheter knyttet til ideer som…

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Vidar Johnsen
Vidar Johnsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 77
M: +47 930 65 919
Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ketil Sellæg Ramberg
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330

Team

Advokater

Caterina Gaeta
Caterina Gaeta
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 58
M: +47 480 16 558
Kaja  Skille Hestnes
Kaja Skille Hestnes
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 65
M: +47 970 33 827
Lars Andre Strøm Arnesen
Lars Andre Strøm Arnesen
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 66
M: +47 415 47 282

Advokatfullmektiger

Eli  Rudshagen
Eli Rudshagen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 67
M: +47 916 32 287