Kapitalforvaltning og Private Equity

Kontakt
Samtidig som investeringsaktiviteten i kapitalforvaltningsbransjen stadig øker, har bransjen over den senere tid blitt gjenstand for stadig mer omfattende regulering. SANDS yter et bredt spekter av tjenester til alle typer kapitalforvaltere og private equity-investorer, fra etablering av kollektive investeringsstrukturer til løpende rådgivning på regulatoriske forhold.

SANDS innehar en bred og dyp kompetanse innenfor alle regulatoriske forhold som er relevante for kapitalforvaltere i vid forstand. Vårt team bistår forvaltningsmiljøer regelmessig med etablering, reorganiseringer og den løpende forvaltning av ulike typer fondsstrukturer, både i Norge og i internasjonalt anerkjente fondsjurisdiksjoner som Irland, Luxembourg og Jersey/Guernsey herunder verdipapirfond (UCITS/non-UCITS), eiendomsfond, venture capital-fond og private equity-fond.

Innenfor segmentet private equity strekker vår rådgivning seg over hele livssyklusen til et fond; Fra etablering av fondsstrukturer til bistand ved fusjoner og oppkjøp, etablering av medinvesteringsprogrammer for nøkkelpersoner, ko‑investeringer og exit. Våre klienter omfatter både forvaltere, (ko-)investorer og porteføljeselskaper.

Vi har en særlig sterk tilstedeværelse innenfor venture capital-segmentet, hvor vi regelmessig bistår både fondsforvaltere, investorer og start-up selskaper fra tidlig venture-fase til videre vekst og exit.

Satser på PE og VC

SANDS blir medlem i NVCA

SANDS er nytt medlem i Norwegian Venture Capital Association (NVCA). – NVCA er et viktig forum for nettverksbygging, der aktører innen venturekapital…

Nyhetsbrev
Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Hva er crowdfunding? Folkefinansiering, også kalt crowdfunding, har ingen lovfestet definisjon, og forekommer i ulike former. Et fellestrekk er at…

Kontakt oss

Partnere

Espen  Furuholt
Espen Furuholt
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 73
M: +47 986 00 011
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562

Advokater

Morten Richardsen
Morten Richardsen
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 46 78
M: +47 994 79 339