Foto Morten Brandhaug

Kapitalmarkeder

Kontakt
Vår bistand innen kapitalmarkeder spenner fra rammevilkårsrådgivning til rådgivning ved emisjoner, oppkjøp, børsintroduksjoner og obligasjonsutstedelser. Vi bistår blant annet norske og utenlandske selskaper, verdipapirforetak, finansinstitusjoner, fond og investorer.

Vi bistår klienter i forbindelse med enkeltstående transaksjoner, herunder med utarbeidelse av prospekter, informasjonsdokumenter og tilbudsdokumenter. Videre bistår vi investorer, verdipapirforetak og noterte selskap, blant annet vedrørende deres aktiviteter i verdipapirmarkedet, som regler om flagge- og meldeplikt, tilbudsreglene, innsidereglene mv. Vi bistår også på løpende basis verdipapirforetak, finansinstitusjoner, forsikringsselskap og fondsforvaltningsselskaper knyttet til overholdelse av rammelovgivningen.

Bistand og rådgivning på dette området krever inngående kjennskap til børsregelverket, verdipapirhandelloven og andre offentligrettslige regler. Advokatene i teamet har bred erfaring på alle disse områdene.

 

 

Nyhet

nVent acquires Eldon Group

SANDS has acted as Norwegian counsel to the owners of Eldon Holding AB on sale of the Eldon Group to nVent Electric plc, valuing Eldon at USD 130 mill…

Nyhetsbrev
Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Crowdfunding – forslag til endrede regler på høring

Hva er crowdfunding? Folkefinansiering, også kalt crowdfunding, har ingen lovfestet definisjon, og forekommer i ulike former. Et fellestrekk er at…

Endringer i regelverket for Merkur Market

Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore se…

Kontakt oss

Partnere

Christian  Berg Meland
Christian Berg Meland
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 51
M: +47 922 05 049
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567