Kapitalmarkeder

Kontakt
Vår bistand innen kapitalmarkeder spenner fra rammevilkårsrådgivning til rådgivning ved emisjoner, oppkjøp, børsintroduksjoner og obligasjonsutstedelser. Vi bistår blant annet norske og utenlandske selskaper, verdipapirforetak, finansinstitusjoner, fond og investorer.

Vi bistår klienter i forbindelse med enkeltstående transaksjoner, herunder med utarbeidelse av prospekter, informasjonsdokumenter og tilbudsdokumenter. Videre bistår vi investorer, verdipapirforetak og noterte selskap, blant annet vedrørende deres aktiviteter i verdipapirmarkedet, som regler om flagge- og meldeplikt, tilbudsreglene, innsidereglene mv. Vi bistår også på løpende basis verdipapirforetak, finansinstitusjoner, forsikringsselskap og fondsforvaltningsselskaper knyttet til overholdelse av rammelovgivningen.

Bistand og rådgivning på dette området krever inngående kjennskap til børsregelverket, verdipapirhandelloven og andre offentligrettslige regler. Advokatene i teamet har bred erfaring på alle disse områdene.

 

 

Endringer i regelverket for Merkur Market

Merkur Market startet opp som multilateral handelsfasilitet («MHF») den 13. januar 2016. Formålet med handelsplattformen er å gi små og mellomstore se…

Kontakt oss

Partnere

Anne Kjølseth  Ekerholt
Anne Kjølseth Ekerholt
Partner
T: +47 22 81 46 84
M: +47 928 80 555
Erik Lind
Erik Lind
Partner
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Kristin Nyhus  Halvorsen
Kristin Nyhus Halvorsen
Partner
T: +47 22 81 46 56
M: +47 924 50 613
Sverre S. Tysland
Sverre S. Tysland
Partner
T: +47 22 81 46 81
M: +47 908 33 323
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Nyhetsbrev