Konfliktløsning og prosedyre

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre. Gjennom tretten advokater med møterett i Høyesterett har firmaet bidratt til å drive norsk rettsutvikling gjennom mange viktige prinsipielle avgjørelser de siste årene. Med 150 advokater tilhører SANDS den lille håndfull av norske advokatfirmaer som har den nødvendige juridiske kompetanse, faglige innsikt og ikke minst kapasitet til å håndtere store nasjonale og internasjonale tvister innen forretningsjus. I Finansavisens advokatundersøkelse 2018 vant firmaet prisen "Årets prestasjon" for innsatsen i den svært omtalte Westerdalsaken hvor vi prosederte på vegne av 476 eksstudenter. Faggruppen for sivil prosedyre ledes av firmaets grunnlegger Morten Steenstrup.

Prosedyreekspertise og fagkunnskap hånd i hånd

Fra krybbe til grav

SANDS intervju
- Prosedyre er viktig for SANDS. Vi har et kjerneteam på partnernivå med 13-14 stykker som nesten kun jobber prosedyre og hele 13 advokater som har møterett i Høyesterett. sier Morten Steenstrup som leder SANDS' satsing på sivilprosesser.
Nyhetsbrev

Tvisteløsning

Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er…

Kontakt oss

Partnere

Alf Johan Knag
Partner
T: +47 55 30 10 09
M: +47 419 16 709
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Christian Kjellby Nesset
Partner
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Frode Henning Antonsen
Partner
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Geir Frøholm
Partner
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Gisle Edvard Årnes
Partner
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Morten Brandhaug
Partner
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Morten Steenstrup
Partner (H)
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Morten Hugo Berger
Partner
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Nicolai Skridshol
Partner
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Odd Walther Moi
Partner (H)
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Rolf Bech-Sørensen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 34
M: +47 913 74 732
Stein Hegdal
Partner (H)
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Stein Fredrik Janzon
Partner
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Torkel Tveit
Partner
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Team

Advokater

Eva Drageset
Special Counsel
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Ian W Kenworthy
Senioradvokat (H)
T: +47 22 81 45 52
M: +47 480 16 552
Irene Lundeker
Special Counsel
T: +47 22 81 45 59
M: +47 480 16 559
Morten Tveten
Special Counsel
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Ola Nygard
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 46
M: +47 480 16 546

Advokatfullmektiger