Konfliktløsning og prosedyre

Kontakt
SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre. Gjennom 14 advokater med møterett i Høyesterett har firmaet bidratt til å drive norsk rettsutvikling gjennom mange viktige prinsipielle avgjørelser de siste årene. Med 160 advokater tilhører SANDS den lille håndfull av norske advokatfirmaer som har den nødvendige juridiske kompetanse, faglige innsikt og ikke minst kapasitet til å håndtere store nasjonale og internasjonale tvister innen forretningsjus. I Finansavisens advokatundersøkelse 2018 vant firmaet prisen "Årets prestasjon" for innsatsen i den svært omtalte Westerdalsaken hvor vi prosederte på vegne av 476 eksstudenter. Faggruppen for sivil prosedyre ledes av firmaets grunnlegger Morten Steenstrup.

Prosedyreekspertise og fagkunnskap hånd i hånd

Fra krybbe til grav

SANDS intervju
- Prosedyre er viktig for SANDS. Vi har et kjerneteam på partnernivå med 13-14 stykker som nesten kun jobber prosedyre og hele 13 advokater som har møterett i Høyesterett. sier Morten Steenstrup som leder SANDS' satsing på sivilprosesser.
Nyhet

Hvordan unngå tvist eller sikre din rettslige posisjon for tiden etter coronaepidemien?

Coronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil føre til mange konflikter fremover for mange næringsdrivende, både på kort og lang sikt. Vi ser a…

Nyhetsbrev
Rettsklubbe foto

Tvisteløsning

Aksjekjøpsavtalen har normalt bestemmelser om lovvalg og tvisteløsning. For tvisteløsning står valget mellom voldgift eller alminnelige domstoler. Er…

Ligningsforvaltningen lager Økokrim-saker

Norsk straffeprosess bygger på prinsippet om en fri og uavhengig påtalemyndighet. Når en tjenestemann i påtalemyndigheten behandler en anmeldelse elle…

Nye regler for effektiv voldgiftsprosess

ICC innførte nye voldgiftsregler fra 1. mars. Tvisteløsningsprosessen i voldgiftssaker blir mer effektiv enn tidligere.

Tinglysning av stevninger - nå også skjønnsbegjæringer

Etter tinglysingsloven er det adgang til å tinglyse en stevning som knytter seg til en tvist vedrørende eiendommen. Det kan typisk dreie seg om rettig…

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Odd Walther Moi
Odd Walther Moi
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Erik Myhr Nilsen
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330

Team

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Hanne  Bjørge-Eriksen
Hanne Bjørge-Eriksen
Advokat (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 21
M: +47 928 53 377
Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Ian W Kenworthy
Ian W Kenworthy
Senioradvokat (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 52
M: +47 480 16 552
Ola Nygard
Ola Nygard
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 45 46
M: +47 480 16 546