Selskapssammenslåing er et komplekst juridisk felt der SANDS tilbyr oppdatert og topptung rådgivning til norske og internasjonale klienter i industrielle og finansielle selskap. Vår M&A-gruppe er et ledende fagmiljø på feltet. Den består av et dusin partnere som er dedikert til selskapsintegrering, og enda flere som jobber inn mot bestemte bransjer eller juridiske områder. Vi har blant annet betydelig erfaring i å bistå staten i utøvelse av offentlig eierskap.

SANDS er ikke bare teknisk gjennomførere, men også kommersielt fokuserte advokater som over tid gir erfaringsbaserte råd om verdien av selskapet og en eventuell fusjon.

The team is commercially minded and extremely responsive, as well as very pleasant to work with. - Chambers

Dedikasjon og faglig bredde 

Hvordan SANDS jobber 

Nyhet

Fortsatt unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Med hjemmel i koronaloven, ble det 27. mars 2020 fastsatt forskrifter om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer. Koronaloven er nå opph…

Nyhet

Unntak fra krav om fysiske møter i selskapsorganer

Vi har i tidligere nyhetsbrev av 24. mars 2020 redegjort for departementets forslag om unntak fra reglene om fysiske møter i selskapsorganer.

Nyhet

Ny tiltakspakke og lånegarantiordning for næringslivet

Stadig flere virksomheter er hardt rammet av inntektsbortfall grunnet coronasituasjonen. Regjeringen kunngjorde derfor den 2. april i år flere tiltak…

Nyhet

Forslag om unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger mv.

Med hjemmel i coronaloven har nærings- og fiskeridepartementet nå fremmet forslag om forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter og generalf…

Styreverv i coronatider

Styreverv i coronatider– hvordan håndterer du krisen?

Den eskalerende spredningen av coronaviruset og de omfattende tiltakene myndighetene har innført for å begrense denne spredningen, har ført til alvorl…

Nyhet

Departementet åpner for unntak fra krav om fysiske styremøter og generalforsamlinger

I tidligere nyhetsbrev har vi skrevet om aksjelovgivningens regler om krav til og unntak fra reglene om avholdelse av fysiske møter i aksjeselskaper o…

Webinar | Rekonstruksjon – gjeldsforhandling med konkursbeskyttelse

Webinar 13.05.2020

Covid-19 har medført at flere bedrifter som under normale omstendigheter er levedyktige, opplever akutt svikt i inntektene og store økonomiske vanskel…

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Christian Berg Meland
Christian Berg Meland
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 51
M: +47 922 05 049
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Andreas Fuglesang
Andreas Fuglesang
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 55
M: +47 995 23 525
Espen Furuholt
Espen Furuholt
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 73
M: +47 986 00 011
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563

Advokater

Jørn Snorre Øvstedal
Jørn Snorre Øvstedal
Special Counsel
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 920 94 739

Team

Partnere

Martin Fevaag Larsen
Martin Fevaag Larsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974

Advokater

Kristine Strandenes
Kristine Strandenes
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 76
M: +47 482 47 121
Mathilda Bergman
Mathilda Bergman
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Martin Brox
Martin Brox
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Tonje H. Drevland
Tonje H. Drevland
Senioravokat
Tønsberg
T: +47 33 01 77 87
M: +47 926 21 800
Roger Engebretsen
Roger Engebretsen
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 86
M: +47 924 35 318
Tiril Flatmo Janbu
Tiril Flatmo Janbu
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 47
M: +47 988 64 671
Jill Haugstvedt
Jill Haugstvedt
Senioradvokat
Tromsø
T: 77 61 78 21
M: 909 24 396
Erik Meyer-Lampe
Erik Meyer-Lampe
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 30
M: +47 915 79 757
Morten Richardsen
Morten Richardsen
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 46 78
M: +47 994 79 339

Advokatfullmektiger

Benjamin Berg Bentele
Benjamin Berg Bentele
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 69
M: +47 938 18 106
Runar Brøske
Runar Brøske
Advokatfullmektig
Trondheim
T: +47 73 99 27 13
M: +47 482 64 582
Nina Haanes Hessen
Nina Haanes Hessen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 85
M: +47 456 65 692
Sonja Lorentzen
Sonja Lorentzen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 45 89
M: +47 458 85 527
Sveinung Rotevatn
Sveinung Rotevatn
Advokatfullmektig (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 64
M: +47 951 46 487