Miljørett

Kontakt
Vårt team innen miljørett har langvarig praksis og erfaring med å bistå næringslivet innen dette området som er i stadig utvikling og blir mer komplekst for hvert år som går. Klimautfordringene har vist oss alle betydningen av å ivareta de myndighetskrav som settes, samtidig som virksomheters markedsprofil og omdømme styrkes når man kan kommunisere utad at miljøhensyn ivaretas.

Konsesjonsmyndighetene

Tilsynsmyndighetene

Oppkjøp og salg

Byggeprosjekter

Kontakt oss

Partnere

Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731