Myndighetskontakt

Kontakt
Flere av våre advokater arbeider i spenningsfeltet mellom juss og myndighet til daglig, både overfor de regulatoriske myndigheter, direktorater, departement, regjering og storting. Advokatene kjenner myndighetene og myndighetsprosessene på ulike nivåer i forvaltningshierarkiet. Med solid bakgrunn i politiske posisjoner nasjonalt, både på storting og i regjeringsapparatet, har flere av våre advokater kunnskapen og nettverket som er nødvendig for å kunne være til hjelp i saker og på områder som inneholder elementer av både rettsregler og mer politisk pregede eller skjønnsmessige overveielser. Slik er situasjonen ofte i møte med offentlig sektor.

Våre kunder får råd for tilrettelegging av informasjon og kontakt med ulike myndighetsorgan. Vi gir råd med bakgrunn i reglene som gjelder offentlig forvaltning. Vi har også erfaring med prosesser for å tilrettelegge forvaltningsvedtak på både lokalt, regionalt og sentralt plan. Dette kan være innspill i reguleringssaker, konsesjoner og samspill med myndighetene. Vi bidrar også til høringsinnspill i tilknytning til lov- og forskriftsprosesser.

Vi bistår med:

  • Analyse
  • Strategi
  • Rådgivning
  • Høringsuttalelser

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Henrik Grung
Henrik Grung
Partner
Ålesund
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580