Myndighetskontakt

Kontakt
Flere av våre advokater arbeider i spenningsfeltet mellom juss og myndighet til daglig, både overfor de regulatoriske myndigheter, direktorater, departement, regjering og storting. Advokatene kjenner myndighetene og myndighetsprosessene på ulike nivåer i forvaltningshierarkiet. Med solid bakgrunn i politiske posisjoner nasjonalt, både på storting og i regjeringsapparatet, har flere av våre advokater kunnskapen og nettverket som er nødvendig for å kunne være til hjelp i saker og på områder som inneholder elementer av både rettsregler og mer politisk pregede eller skjønnsmessige overveielser. Slik er situasjonen ofte i møte med offentlig sektor.

Våre kunder får råd for tilrettelegging av informasjon og kontakt med ulike myndighetsorgan. Vi gir råd med bakgrunn i reglene som gjelder offentlig forvaltning. Vi har også erfaring med prosesser for å tilrettelegge forvaltningsvedtak på både lokalt, regionalt og sentralt plan. Dette kan være innspill i reguleringssaker, konsesjoner og samspill med myndighetene. Vi bidrar også til høringsinnspill i tilknytning til lov- og forskriftsprosesser.

Vi bistår med:

  • Analyse
  • Strategi
  • Rådgivning
  • Høringsuttalelser
Smittevernlovgivningen

Håndtering av offentlige smitteverntiltak

Bekjempelsen av coronaviruset innebærer at vi alle må rette oss etter nødvendige smitteverntiltak iverksatt av kommunene og de statlige helsemyndighet…

Kontakt oss

Partnere

Lars Selmar Alsaker
Lars Selmar Alsaker
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 11
M: +47 419 16 711
Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580