Næringseiendom

Kontakt
SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendomsfeltet. Som et av Norges ledende juridiske miljøer på feltet bistår vi eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus, sameier og internasjonale aktører.

SANDS har en stor og dedikert gruppe av erfarne partnere og advokater som dekker alle sider av en transaksjon - fra opsjonsavtale og budaksept, via due diligence og kjøpsforhandlinger, til utvikling, eierskap og realisering av næringseiendommen. Flere av advokatene har møterett for Høyesterett.

SANDS tilbyr stor faglig bredde, høy grad av målrettet partner attention og unik lokal tilstedeværelse over hele landet som gjør oss til en attraktiv og stødig partner for stadig flere næringseiendomsaktører.

Faglig bredde

Lokal forankring

Eksempler på rådgivning

Etter noen år med høy transaksjonstakt i eiendomsbransjen, har mange merket seg veksten til SANDS’ næringseiendomsgruppes tilnærming til faget og lokale forankring.

- Jeg tror mange setter pris på at vi kombinerer moderne forretningssans med mer old school eiendomsrett og en ganske unik innsikt i lokale forskjeller, sier Jens Aas, partner i SANDS.
Næringseiendom og Coronavirus

Næringseiendom og Coronavirus

Coronaviruset og dets konsekvenser påvirker oss alle i stor grad, og usikkerheten om hva som skjer fremover brer seg. Ansatte settes i karantene og vi…

Nye regler

Leier du ut? Vær oppmerksom på nye regler for kortidsutleie

Stadig flere benytter seg av kortidsutleie med utleieplattformer som Airbnb. I takt med økende popularitet har også motstanden mot slik utleie økt - s…

Forslag til statsbudsjettet 2020
Eiendom

Forslag til statsbudsjettet 2020 - Skatt på eiendom

Økt verdsettelse av næringseiendom i enkelte tilfeller for næringseiendom eid gjennom ikke-børsnotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetti…

Ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.2018

Positive endringer i favør for både utbyggere og forbruker.

Etter 5 år med utredningsprosesser foreligger omsider en ny eierseksjonslov. Den 18.09.2017 ble det kunngjort at ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01…

Eiendomsforvalter uten fullmakt bandt utleier til forlenget leiekontrakt

Hvem som kan forplikte et selskap er en problemstilling som ofte dukker opp i ulike sammenhenger. Det kan være en utfordring å bli forpliktet i en avt…

Ny eierseksjonslov på trappene – sentrale og positive endringer for eiendomsutviklere

Den 16. desember 2016 la regjeringen frem forslag til ny eierseksjonslov. Lovforslaget er forventet å tre i kraft 01.01.2018, men ved rask behandling…

Webinar om næringseiendom 1. april kl. 10.00 - 11.00

Webinar 01.04.2020

SANDS og Husleie.no inviterer til webinar der du bl.a. kan få svar på dine juridiske spørsmål knyttet til leieforhold som følge av Coronaviruset.

Næringseiendom

Trondheim 24.09.2018

Tema for dette ettermiddagsseminaret er: Festeavtalen utløper - hva skjer? og MVA i byggeprosjekter.

OSLO 09.05.2018 | Digitalisering og effektivisering av boligutleie og fremtidige rammevilkår for boligutleie

Oslo 09.05.2018

Ny eierseksjonslov trådte i kraft den 1. januar 2018. Den nye loven inneholder flere gode nyheter for eiendomsbransjen. SANDS og Husleie.no gir en inn…

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Christian Hartmann
Christian Hartmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 83
M: +47 938 81 855
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Odd Walther Moi
Odd Walther Moi
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 93
M: +47 480 16 593
Kenneth Steffensen
Kenneth Steffensen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 21
M: +47 926 06 756

Team

Advokater

Sofia Bjørck
Sofia Bjørck
Senioradvokat (permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 45 94
M: +47 908 93 214
Armin Mehaj
Armin Mehaj
Advokat (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 58
M: +47 970 34 676
Ola Nygard
Ola Nygard
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 45 46
M: +47 480 16 546
Bjørn Tore Steffensen
Bjørn Tore Steffensen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 08
M: +47 419 16 708