Offentlige anskaffelser

Kontakt
Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner. Ved tildelingen av disse kontraktene er det både for oppdragsgivere og leverandører avgjørende å kunne støtte seg på kompetente juridiske rådgivere. Regelverket om offentlige anskaffelser er i endring, og riktig juridisk ekspertise kan være nøkkelen til å unngå høye erstatningskrav eller til å få tildelt en kritisk kontrakt.

SANDS har et av markedets ledende fagmiljøer innen rettsområdet offentlige anskaffelser. Med sterke fagmiljøer innen alle de forretningsjuridiske disiplinene og bred nasjonal tilstedeværelse, har vi en unik posisjon for å kunne gi juridisk velfunderte og løsningsorienterte råd til våre kunder.

We have worked with SANDS for many years and know their practice very well. It is our opinion that they have unique expertise in the procurement field. They always take a business approach to legal issues. Our experience is that the team is solution-oriented and to-the-point. In addition to knowing the law inside out, the team has solid knowledge of the industry’s dynamics and challenges and is therefore a valuable adviser. - Legal 500

Hva SANDS kan bidra med:

Offentlige anskaffelser

Corona-konsekvenser - Offentlige anskaffelser

Corona-pandemien har en rekke konsekvenser for offentlige oppdragsgivere og deres eksisterende og potensielle leverandører. Økt risiko for mislighold…

Nyhet
Portrett av Kjersti Holum Karlstrøm foto

Utnevnt til nemndsmedlem i KOFA

Kjersti Karlstrøm, partner i SANDS, er i dag er utnevnt av Kongen i Statsråd til nemndsmedlem i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Et sto…

Webinar I Praktiske utfordringer ved offentlige anskaffelser

Webinar 04.06.2020

Vi vil i dette webinaret diskutere enkelte problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser som er særlig praktiske, og som ofte byr på utfordringer…

Webinar | Hvordan utforme et godt konkurransegrunnlag i tråd med anskaffelsesregelverket

Webinar 20.05.2020

Anskaffelsesregelverket stiller strenge krav til hvordan kunngjøring og konkurransegrunnlag i en offentlig anskaffelse skal utformes for å være i tråd…

Webinar | Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser?

Webinar 05.05.2020

Mange entreprenører gjør feil når de gir tilbud på offentlige prosjekter. Ofte i form av mangler i dokumentasjonen, men oftest gjennom underprioriteri…

Kontakt oss

Partnere

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344

Team

Advokater

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Eirik Vikan Rise
Eirik Vikan Rise
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 05
M: +47 922 22 780

Advokatfullmektiger

Lars  Sørensen
Lars Sørensen
Advokatfullmektig
Tromsø
T: +47 77 61 78 19
M: +47 414 31 019