Offentlig privat samarbeid (OPS)

Kontakt
Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en gjennomføringsmodell som gjerne benyttes i store bygge- og infrastrukturprosjekter. Modellen innebærer at et OPS-selskap inngår kontrakt med et offentlig organ hvor de påtar seg prosjektering, bygging, finansiering, drift og vedlikehold (DBFO) av prosjektet for en gitt periode, vanligvis 20-25 år, med tilsvarende nedbetalingsperiode.

Very easy to work with. Thorough – put effort into getting an in-depth understanding of the cases that we discuss. - Legal 500

Swift responses and understand our business. - Chambers

I Norge har OPS-modellen vært benyttet ved bygg av skoler, barnehager, boliger og infrastrukturprosjekter, som så langt har vært begrenset til veiprosjekter. OPS-prosjekter knyttet til veier er basert på DBFO. 

I 2001 vedtok Stortinget å teste OPS-konseptet i tre pilotprosjekter; - E 39 Orkdal veien (Klett - Bårdshaug) (2004) - E 39 Flekkefjord – Lyngdal (2005-06) - E18 Grimstad – Kristiansand (2006-08). På det første representerte våre advokater SPV-selskapet. På det andre representerte våre advokater de prosjekterende. Og på det tredje, representerte vi først en av anbyderne, deretter en rekke underentreprenører, og dernest totalentreprenøren/konsortiet. 

Våre advokater har også internasjonal erfaring med OPS-prosjekter, deriblant for IPP-prosjekter i Europa, Asia og Afrika. OPS-teamet består av advokater med lang og bred erfaring spesialisert innen offentlige anskaffelser, entreprise, transaksjoner, finansiering og skatt / moms.

 

Følg med på hvilke endringer som foretas i offentlige kontrakter!

Nye regler fra 1. januar 2017 med forbud om vesentlige endringer av kontrakter inngått i offentlige anbudskonkurranser I de nye forskriftene om off…

Kontakt oss

Partnere

Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655

Team

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153