Personvern

Kontakt
Ny teknologi har økt potensialet for å utnytte persondata til kommersielle og politiske formål. Samtidig er det sterke europeiske tradisjoner for at borgerne selv skal ha makten over egne persondata. Dagens personopplysningsregelverk er ikke myntet på den enorme utviklingen vi har sett i bruken av personopplysninger de siste tjue årene. Dette er bakgrunnen for at EU har fått nytt personvernreglement, Personvernforordningen (General Data Protection Regulation, eller GDPR). Den nye forordningen inneholder strenge sanksjonsmuligheter i form av økt bøtenivå og potensielle omdømmekonsekvenser. SANDS’ erfarne personverngruppe hjelper store og små virksomheter med overholdelse av de nye reglene.

Hva er Personvernforordningen?

Hva SANDS tilbyr

Intet juridisk felt er mer i vinden enn personvern. Et nytt og strengt regelverk rulles ut i hele Europa, men fortsatt er mange norske virksomheter nokså uforberedt. - Alle virksomheter som behandler personopplysninger omfattes av regelverket. Ikke vent til beskyttelsesverdig informasjon havner på avveie eller til Datatilsynet vier deg interesse, før du tar tak i det. En advokat kan bare hjelpe deg et stykke på veien - personvern må gjøres til en integrert del av virksomhetens hverdag, sier advokat Katrine Malmer-Høvik i SANDS.
Nyhet

SANDS med på utredning av veiprising for Samferdselsdepartementet m.fl.

SANDS har i samarbeid med Vista Analyse og Maptrends utredet mulighetene for innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Utredningen er gjennomført på…

Kontakt oss

Partnere

Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Ketil Sellæg Ramberg
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330

Team

Advokater

Kaja  Skille Hestnes
Kaja Skille Hestnes
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 65
M: +47 970 33 827
Lars Andre Strøm Arnesen
Lars Andre Strøm Arnesen
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 66
M: +47 415 47 282