Restrukturering og insolvens

Kontakt
SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Våre advokater har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen som er nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Hvordan vi jobber vi?

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

Nyttige avklaringer fra Høyesterett
Rettsklubbe foto

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Kontakt oss

Partnere

Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Andreas  Fuglesang
Andreas Fuglesang
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 55
M: +47 995 23 525
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570

Team

Advokatfullmektiger

Ingrid Elida  Kroken
Ingrid Elida Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088