Restrukturering og insolvens

Kontakt
SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Gruppens advokater har gjennom årene vært involvert i bobehandlingen av mange av Norges største og mest profilerte konkurser. Jon Skjørshammer står i spissen for gruppen sammen med Robert Jensen og statsautorisert revisor Halvor Grov. Advokatene er meget høyt rangert i The Legal 500, Chambers & Partners og Finansavisen, og har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Hvordan vi jobber vi?

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

En god insolvensadvokat har kommersiell teft og forstår mange ulike industrier og juridiske kulturer. Men det er ikke et felt for skrivebordsadvokater.

- De beste advokatene på dette, er også gode pedagoger som kan legge advokatpratet til side og gjøre de som faktisk trenger å være gode, gode, sier advokat Jon Skjørshammer.
Langvarig sak snart i mål

Terra-konkursen avsluttes

Etter mer enn 10 års arbeid er bostyrer/advokat Jon Skjørshammer i ferd med å avslutte Terra-saken. Det har vært en lang reise med mange utfordringer.…

Nyttige avklaringer fra Høyesterett
Rettsklubbe foto

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Kontakt oss

Partnere

Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Robert  Jensen
Robert Jensen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 48
M: +47 924 12 375
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Jon Skjørshammer
Jon Skjørshammer
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 43
M: +47 922 20 007

Team

Advokatfullmektiger

Ane  Dahlen
Ane Dahlen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 77
M: +47 990 36 427
Ingrid Elida  Kroken
Ingrid Elida Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088