Restrukturering og insolvens

SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Gruppens advokater har gjennom årene vært involvert i bobehandlingen av mange av Norges største og mest profilerte konkurser. Jon Skjørshammer står i spissen for gruppen sammen med Robert Jensen og statsautorisert revisor Halvor Grov. Advokatene er meget høyt rangert i The Legal 500, Chambers & Partners og Finansavisen, og har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Hvordan vi jobber vi?

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

En god insolvensadvokat har kommersiell teft og forstår mange ulike industrier og juridiske kulturer. Men det er ikke et felt for skrivebordsadvokater.

- De beste advokatene på dette, er også gode pedagoger som kan legge advokatpratet til side og gjøre de som faktisk trenger å være gode, gode, sier advokat Jon Skjørshammer.
Langvarig sak snart i mål

Terra-konkursen avsluttes

Etter mer enn 10 års arbeid er bostyrer/advokat Jon Skjørshammer i ferd med å avslutte Terra-saken. Det har vært en lang reise med mange utfordringer.…

Nyttige avklaringer fra Høyesterett

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Kontakt oss

Partnere

Anne Kjølseth Ekerholt
Partner
T: +47 22 81 46 84
M: +47 928 80 555
Halvor Grov
Partner
T: +47 22 81 45 51
M: +47 958 76 438
Jon Skjørshammer
Partner
T: +47 22 81 45 43
M: +47 922 20 007
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Robert Jensen
Partner
T: +47 22 81 46 48
M: +47 924 12 375
Terje Bjørndahl
Partner
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503