Restrukturering og insolvens

Kontakt
SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Våre advokater har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen som er nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Extremely quick at following up and producing quality work, - Chambers

Hvordan vi jobber vi?

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

Nyttige avklaringer fra Høyesterett
Rettsklubbe foto

Informasjon til kreditorene før konkurs

14. desember avsa Høyesterett dom i «Ulvesund Elektro-saken». Dommen gir veiledning for hvordan selskapets ledelse kan og bør opptre overfor kreditore…

Er din bedrift forberedt på konfliktene i kjølvannet av Corona-viruset?

Webinar 20.04.2020

Næringslivet går gjennom en særdeles krevende tid og vi må forvente at det vil oppstå en rekke uenigheter og konflikter mellom ulike parter. SANDS har…

Kontakt oss

Partnere

Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Andreas  Fuglesang
Andreas Fuglesang
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 55
M: +47 995 23 525
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570

Team

Advokatfullmektiger

Ingrid Elida  Kroken
Ingrid Elida Kroken
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 34
M: +47 957 99 088