Selskapsrett

Kontakt
Selskapsretten anses ofte som et av de større fundamentene innen forretningsjussen. Den selskapsrettslige lovgivningen gir et sett ytre rammer, hvor målet er i størst mulig grad å optimalisere og effektivisere eierskap til, og operativ drift av, selskaper innen det gitte selskapsrettslige rammeverket.

SANDS' kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi bistår også i spørsmål som oppstår mellom selskapets og dets aksjeeiere vedrørende utøvelse av selskapets og eiernes rettigheter og forpliktelser, utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom eierne, og med granskinger av selskapsrettslige forhold.

Vår selskapsrettslige rådgivning relaterer seg i all hovedsak til større og mellomstore norske virksomheter, samt internasjonale virksomheter med tilstedeværelse i Norge eller som planlegger en etablering i Norge.

Corporate governance og styreansvar

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

Finanstilsynet strammer til?
Siluett av tre menn som diskuterer foto

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

EFTA Surveillance Authority (ESA)
Abstrakt foto av metall

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Incentiver til nøkkelansatte

Ansatte som bidrar til mye verdiskapning i bedriften kan motta en del av den merverdi som skapes. Vi gir med dette en oversikt over modeller og konsek…

Nyhetsbrev

Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie

Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller finansiell…

Samspillet mellom eierrollen, styrerollen og den daglige lederrollen – kritiske suksessfaktorer

Stryn 02.10.2019

Seminar onsdag 2. oktober 2019 for næringslivet i Sogn og Fjordane med tema innen selskapsrett og arbeidsrett.

Kontakt oss

Partnere

Lars Berge Andersen
Lars Berge Andersen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513
Christian  Berg Meland
Christian Berg Meland
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 51
M: +47 922 05 049
Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Martin Fevaag Larsen
Martin Fevaag Larsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563

Team

Advokater

Bjørn-Ivar  Bendiksen
Bjørn-Ivar Bendiksen
Senioradvokat
Tromsø
T: +47 77 61 78 24
M: +47 412 07 490
Martin Brox
Martin Brox
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Morten Richardsen
Morten Richardsen
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 46 78
M: +47 994 79 339