Selskapsrett

Selskapsretten anses ofte som et av de større fundamentene innen forretningsjussen. Den selskapsrettslige lovgivningen gir et sett ytre rammer, hvor målet er i størst mulig grad å optimalisere og effektivisere eierskap til, og operativ drift av, selskaper innen det gitte selskapsrettslige rammeverket.

SANDS' kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi bistår også i spørsmål som oppstår mellom selskapets og dets aksjeeiere vedrørende utøvelse av selskapets og eiernes rettigheter og forpliktelser, samt utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom eierne.

Vår selskapsrettslige rådgivning relaterer seg i all hovedsak til større og mellomstore norske virksomheter, samt internasjonale virksomheter med tilstedeværelse i Norge eller som planlegger en etablering i Norge.

Corporate governance og styreansvar

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

Nyhetsbrev

Kjøp og salg av virksomhet - artikkelserie

Når man driver en virksomhet med en viss grad av suksess, vil virksomheten på et eller annet tidspunkt bli attraktiv for industrielle eller finansiell…

Finanstilsynet strammer til?

Crowdfunding

Finanstilsynet kom 04.12.2017 med rundskriv (10/2017) om lånebasert folkefinansiering. Rundskrivet gir en oversikt over når foretak som ønsker å drive…

EFTA Surveillance Authority (ESA)

Approved a new ten year special tonnage tax regime for shipping in Norway 14 December 2017

The Norwegian tonnage tax scheme exempts maritime transport from the usual corporate tax rate. Ship owners will instead pay taxes based on ship weight…

Kontakt oss

Lars Berge Andersen
Partner
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896
Johannes Andersen
Partner
T: +47 22 81 46 00
M: +47 480 16 600
Terje Bjørndahl
Partner
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Eirik Edvardsen
Partner
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Terje Gulbrandsen
Partner
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Henrik Grung
Partner | Styreleder
T: +47 70 10 75 74
M: +47 924 99 840
Joakim M. Hovet
Partner
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Partner
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Olav Egil Midtgaard
Partner
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Odd Moe
Partner
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Morten Steenstrup
Partner (H)
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717
Rolf Bech-Sørensen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 34
M: +47 913 74 732
Lars Tormodsgard
Partner
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563

Team

Martin Brox
Senioradvokat
T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Janne Hagen Lygren
Advokat (Permisjon)
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Martin Fevaag Larsen
Advokat
T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974
Synne Solgaard Evensen
Fast trainee
T: +47 33 01 77 83
M: +47 404 53 914