Skatt, avgift og regnskap

Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir førsteklasses råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Internasjonalt fokus

Samarbeid på tvers av faggrupper

WTS Global Country TP Guide

WTS Global Country TP Guide

WTS global survey on TP documentation and related practical questions subsequent to numerous local OECD BEPS Action 13 implementation initiatives.

Ny dom

Ny lagmannsrettsdom: Reell ettergivelse av gjeld er ikke skattepliktig inntekt

Et aksjeselskap fikk medhold i Borgarting lagmannsrett for at ettergivelse av gjeld ikke anses «vunnet ved» virksomhet og dermed ikke kan regnes som s…

Kontakt oss

Partnere

Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Jens Aas
Partner
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Joakim M. Hovet
Partner
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Johannes Andersen
Partner
T: +47 22 81 46 00
M: +47 480 16 600
John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Rolf Bech-Sørensen
Partner (H)
T: +47 55 30 10 34
M: +47 913 74 732
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722