Skatt, avgift og regnskap

Kontakt
Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir førsteklasses råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning
 • Nasjonal og internasjonal person- og selskapsbeskatning
 • Internprising
 • Rådgivning og Due Diligence ved M&A, omdanninger og refinansiering av selskaper
 • Regnskapsspørsmål ved transaksjoner
 • Incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifter
 • Særskatteregimer; kraft-, petroleums- og rederibeskatning
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene

Samarbeid på tvers av faggrupper

Internasjonalt fokus

Forslag til statsbudsjett 2019

Endringer i skattesatser

Skattesats på alminnelig inntekt er forslått satt ned fra 23 %, til 22 %. Som følge av redusert skattesats på alminnelig inntekt foreslås det at trinn…

SANDS kommenterer

Forslag til statsbudsjett 2019

Årets budsjett innebærer mange nyheter som har vært varslet en stund. Regjeringen gir med en hånd, men henter inn igjen mesteparten med den andre i år…

Forslag til statsbudsjett 2019

Skattemyndighetene skal få utvidet adgang til bevissikring i skattesaker

Skattemyndighetene har ingen lovfestet adgang til å foreta ransaking og beslag slik politi- og påtalemyndighet har etter straffeprosessloven. Det er h…

Kontakt oss

Partnere

Ernst Ravnaas
Managing Partner
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Jens Aas
Partner
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Joakim M. Hovet
Partner
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ove-Marthin Granlund
Partner
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Stig Nordal
Partner
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ulf H. Sørdal
Partner
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Erik Holgersen
Senioradvokat
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Tina Hovland Bargård
Advokat
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Seniorøkonom
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722