Skatt, avgift og regnskap

Kontakt
Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir førsteklasses råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning
 • Nasjonal og internasjonal person- og selskapsbeskatning
 • Internprising
 • Rådgivning og Due Diligence ved M&A, omdanninger og refinansiering av selskaper
 • Regnskapsspørsmål ved transaksjoner
 • Incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifter
 • Særskatteregimer; kraft-, petroleums- og rederibeskatning
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene

Samarbeid på tvers av faggrupper

Våre spesialister innen skatte- og avgiftsrett tar sikte på å være blant de ledende i Norge. Faggruppen er sammensatt av medarbeidere med lang erfaring og spesialkompetanse. Flere har også verdifull erfaring fra stillinger ved skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vår rådgivning er tydelig og praktisk rettet, tilpasset klientens forretningsvirksomhet og rammebetingelser. Firmaet har et kontinuerlig fokus på bransjeforståelse, og våre medarbeidere samarbeider tett på tvers av firmaets faggrupper. Dette gjelder særlig innen havbruk og fiskeri, teknologi, energi, offshore og maritim virksomhet, M&A, bank  og finans, forsikring, næringseiendom og internasjonal handel. Firmaets nasjonale tilnærming med kontorer i landets største byer bidrar også til at vi er tett på klienten, og er oppdaterte på lokale markedsforhold.

Skatter og avgifter inngår i tett sammenheng med regnskap og økonomi. I tillegg til vår spisskompetanse på skatt og avgift besitter gruppen også kompetanse innen økonomiske og regnskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål som oppstår ved transaksjoner, omorganiseringer og verdsettelse. 

Internasjonalt fokus

Skattegruppen har et sterkt internasjonalt fokus og opererer gjennom medlemskap i nettverket World Tax Services (WTS), et av verdens største uavhengige skattenettverk med advokatfirmaer i nærmere 100 medlemsland. Samarbeid, erfaring- og kunnskapsutveksling i nettverket styrker vår kompetanse og evne til raskt å etablere rådgiverteam på tvers av landegrenser. På den måten kan vi effektivt skreddersy samlede løsninger i de jurisdiksjoner våre klienter opererer i.

WTS Global Mobility Newsletter - July 2019

Transfer Pricing Newsletter of WTS Global, #2/2018

WTS Study  of January 2019 "Interest Limitation Rules in the EU"

 

Nyhet
Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Mandag 7. oktober 2018 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020 med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene.

Statsbudsjettet 2020
Penger

Forslag til statsbudsjettet 2020 - Næringsbeskatning

Regjeringen vedtok en vesentlig endring i rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 i forrige statsbudsjett med virkning fra 1. januar 2019. Regle…

Statsbudsjettet 2020
Bilde av kuleramme

Forslag til statsbudsjett 2020 - Merverdiavgift

Forslaget til statsbudsjett for 2020 byr på få endringer for merverdiavgiften. Med unntak av opphevelsen av 350 kroners grensen for avgiftsfri innførs…

Ha kontroll på skatt- og avgift i byggeprosjekter

Tønsberg 28.02.2019

Skatt- og avgift utgjør betydelige summer i et utbyggingsprosjekt. Vi ser nærmere på gunstige skatte- og avgiftsmodeller som gir gode effekter i forho…

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Torgeir Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Team

Advokater

Janne Hagen Lygren
Janne Hagen Lygren
Senioradvokat (Permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 46 51
M: +47 472 39 906
Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722