Teknologi

Kontakt
SANDS er et av landets ledende juridiske fagmiljø innen teknologi og innovasjon. Vi har et tett samarbeid med en rekke universitetsmiljøer i Norge og deres teknologioverføringsenheter, inkubatorer og innovasjonsmiljø. Vi arbeider blant annet sammen med StartupLab, Aleap, Oslo Cancer Cluster, VIS Innovasjon, Kjeller Innovasjon, Norinnova og SINTEF med kommersialisering av ulike FoU-prosjekter som spinner ut av disse miljøene, herunder med software og hardware-teknologi, medisinsk teknologi, bioteknologi, life- science og onkologi, energi- og eiendomsteknologi, finansteknologi.

Best IT lawyers in Norway. Know their way around the domain and have enough experience to be helpful quickly and with the best solutions. - Legal500

Vi bistår teknologiselskaper gjennom hele livssyklusen, fra startup-fasen gjennom vekstfasen og frem til salg eller børsnotering. Våre advokater gir råd om alle juridiske spørsmål teknologiselskaper kommer ut for, herunder selskaps- og eierstrukturering, forretningsplaner og modeller, leverandørkontrakter, kundeavtaler, sikring av rettigheter, skatterettslige spørsmål, insentivmodeller, ansettelsesspørsmål mv.

Vi strukturerer og tilrettelegger finansiering fra englestadiet til innhenting av equitykapital og IPOer. Ved globalisering av selskaper har vi et bredt internasjonalt nettverk av investorer, advokater og mentorer som kommer alle våre klienter til gode.

Ettersom SANDS i en årrekke har jobbet med de fremste norske innovasjonsmiljøene, har våre advokater solid kunnskap om og erfaring fra spørsmål knyttet til innovasjon og digitalisering. Den pågående teknologitransformasjonen er substansiell, og innebærer et stort potensial også for våre mer etablerte klienter.

Teknologigruppen har i tillegg en stor portefølje av etablerte teknologiselskaper innen ovennevnte teknologisektorer. Med vår innsikt i cutting edge FoU og teknologi, samt vår erfaring fra innovasjon og digitalisering, har vi erfart at vi innehar en svært relevant innsikt som etablerte teknologiselskaper benytter seg av, herunder noen av de ledende teknologiselskapene i verden. Vi har også et tett samarbeid med IKT Norge, hvor vi har revidert samtlige av deres standardavtaler innen IKT-sektoren. Våre advokater sitter samtidig i referansegruppen for endring av standardkontraktene til DiFi.

Dette jobber vi med

Slik jobber vi

Da SANDS’ skulle erobre posisjonen som teknologenes foretrukne advokater, dro de til Silicon Valley for å lære å tenke smått. Det betaler seg stort.

- Vi har hjulpet en lang rekke norske startups ut i verden. På veien har vi fått et nettverk og innsikt i hva teknologi faktisk gjør som er gull - også for de store klientene våre, sier Stig Nordal, leder for teknologigruppen i SANDS.
No Isolation er med sine sjarmerende roboter for langtidssyke barn blitt en av norsk gründerverdens største solskinnshistorier, som nå fortelles med glød i stadig flere internasjonale markeder. Advokat Stig Nordal har vært med på hvert blunk og vrikk roboten har gjort siden grunnlegger Karen Dolva fikk hjelp av faren til å lodde sammen de første nettverkskortene.
Nyhet

Regjeringen må gjøre som Danmark og gi kompensasjon til dekning av løpende faste kostnader for bedriftene

Den norske lånepakken på 50 milliarder kroner til små- og mellomstore bedrifter i form av statsgaranterte banklån vil på langt nær være tilstrekkelig.…

Nyhet

Skal du søke EU om tilskudd til coronarelaterte løsninger? Utvidet frist: 20.03.20 kl. 17

EU har satt av en ekstraordinær pott på 1,6 milliarder kroner til oppstartselskaper og SMBer til coronarelaterte prosjekter

Åpent Webinar

SANDS teknologigruppe svarer på juridiske spørsmål rundt coronaviruset i åpent Webinar

Spredningen av Coronaviruset har allerede medført alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Vi får stadig flere spørsmål fra bedriftse…

Seminar

Welcome to meet serial entrepreneur, browser visionary and startup investor Jon Von Tetzchner

Norwegian-Icelandic Chamber of Commerce and SANDS warmly invite you to meet serial entrepreneur, browser visionary and startup investor Jon Von Tetzch…

Nyhet

Ardoq og SANDS inngår samarbeid

SANDS har inngått samarbeid med Ardoq. Ardoq er et norsk teknologiselskap som tilbyr et kraftfullt visuelt dokumentasjonsverktøy som blant annet kan b…

Nyhet

Huddly - et gründereventyr

SANDS har en meget sterk posisjon som juridisk rådgiver til teknologiselskaper i startfasen. Vi følger oppstartsselskapene tett og gleder oss på deres…

Digitalisering på utviklingsagendaen: Hvordan sikrer vi tilgang til digitale offentlige goder for alle?

Oslo 25.10.2019

SANDS, Basic Internet Foundation og Pure Consulting inviterer deg til frokostseminar 25. oktober

Kontakt oss

Partnere

Katrine Malmer-Høvik
Katrine Malmer-Høvik
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587
Odd Moe
Odd Moe
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 70
M: +47 480 16 570
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Ketil Sellæg Ramberg
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330

Team

Advokater

Martin Brox
Martin Brox
Senioradvokat
Oslo
T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Fredrik Finsås
Fredrik Finsås
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 32
M: +47 934 57 121
Aase Gundersen
Aase Gundersen
Special Counsel
Oslo
T: 22 81 45 72
M: +47 928 81 378
Anders Lund
Anders Lund
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 60
M: +47 917 29 128
Kaja  Skille Hestnes
Kaja Skille Hestnes
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 46 65
M: +47 970 33 827
Lars Andre Strøm Arnesen
Lars Andre Strøm Arnesen
Advokat
Oslo
T: +47 22 81 45 66
M: +47 415 47 282

Advokatfullmektiger

Eli  Rudshagen
Eli Rudshagen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 67
M: +47 916 32 287