100 mrd. krisepakke

Kontakt
Regjeringen foreslår låne- og garantiordninger til norsk næringsliv på minst NOK 100 milliarder for å sikre kriserammede norske bedrifter likviditet
15. mars 2020

Forslaget innebærer en todelt ordning, som består i henholdsvis en statlig lånegaranti, og en reetablering av Statens obligasjonsfond, som opprinnelig ble etablert i 2009 som et virkemiddel under finanskrisen, og avviklet i 2014.

Den statlige lånegarantien er foreslått å ha en samlet ramme på minst NOK 50 milliarder, og er spesielt tiltenkt små og mellomstore bedrifter.

Statens obligasjonsfond er foreslått reetablert med virkning allerede fra 16. mars 2020, med en ramme på NOK 50 milliarder. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som i dag plasserer statens sparepenger blant annet i det nordiske aksjemarkedet. Fondet er tiltenkt selskaper som i en normalsituasjon ville være låntagere i obligasjonsmarkedet.

Forslaget skal legges frem for vedtakelse i Stortinget, og de nærmere detaljene i forslaget eller tidspunkt for Stortingsbehandling av dette er foreløpig ikke kjent. 

***

SANDS har opprettet et 24/7 beredskapsteam som kan bistå med alle juridiske spørsmål knyttet til Covid-19 og ulike tiltak og pålegg fra myndighetene.

Kontakt oss

Partnere

Terje Bjørndahl
Terje Bjørndahl
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 03
M: +47 480 16 503
Ylva  Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644
Andreas  Fuglesang
Andreas Fuglesang
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 55
M: +47 995 23 525
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588
Stein Hegdal
Stein Hegdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 95
M: +47 900 96 980
Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292
Erik Lind
Erik Lind
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 67
M: +47 480 16 567
Olav Egil Midtgaard
Olav Egil Midtgaard
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 27
M: +47 419 16 727
Christian Kjellby Nesset
Christian Kjellby Nesset
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656
Erik Myhr Nilsen
Erik Myhr Nilsen
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 28
M: +47 915 71 332