Advokatfullmektig | Bergen

Ved vårt kontor i Bergen søker vi etter advokatfullmektiger med særlig interesse for fast eiendom eller entrepriserett og offentlige anskaffelser. Vi søker etter:
  • En advokatfullmektig som hovedsakelig vil jobbe med entrepriserett
  • En advokatfullmektig som hovedsakelig vil jobbe med offentlige anskaffelser og entrepriserett
  • En advokat/advokatfullmektig som hovedsakelig vil jobbe med fast eiendom

SANDS har et svært sterkt faglig miljø innen fast eiendom, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Vi er mange som jobber daglig med disse fagområdene ved alle våre kontorer. I Bergen er vi per i dag mer enn ti advokater og advokatfullmektiger som jobber innen disse fagområdene.

Vi bistår i mange av de største prosjektene på Vestlandet med blant annet kjøp og salg av eiendom, tingsrettslige spørsmål, plan- og bygningsrett, risikoanalyser, utforming og gjennomføring av konkurranser, kontrakthåndtering og tvisteløsning mv.

Vi søker etter kandidater med sterke faglige kvalifikasjoner, som ønsker å spesialisere seg innen fagene entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Send inn din søknad her

Tiltredelse: snarest
Søknadsfrist: 10. februar 2020

Har du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte

  • Partner, Åshild Fløisand (offentlige anskaffelser), aaf@sands.no, +47 55 30 10 45
  • Partner, Alf Johan Knag (entreprise), ajk@sands.no, +47 55 30 10 09
  • Partner, Kenneth Steffensen (fast eiendom), kes@sands.no, +47 55 30 10 21

Har du spørsmål om rekrutteringsprosessen, er du velkommen til å kontakte HR-manager Ann-Kristin Thømt, ath@sands.no, +47 22 81 46 90.