Ardoq og SANDS inngår samarbeid

SANDS har inngått samarbeid med Ardoq. Ardoq er et norsk teknologiselskap som tilbyr et kraftfullt visuelt dokumentasjonsverktøy som blant annet kan brukes i arbeid med etterlevelse av Personvernforordningen (GDPR).
10. november 2017

Ardoq er et dokumentasjonsverktøy som brukes av store norske selskaper som Telia Norge, Kværner og Fjordkraft for å visualisere og få innblikk i bedriftens systemer og prosesser. Med kravene som stilles til innsikt og oversikt i Personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft den 25. mai 2018, har Ardoq funnet en nisje i å bistå bedrifter med å løpende identifisere compliance-avvik, vurdere risiko, samt bidra til å bedre forstå den digitale infrastrukturen som driver organisasjonen.

SANDS har et sterkt fokus på rettsområdet personvern, og ser en stor økning i etterspørselen av juridisk rådgivning på dette feltet, hovedsakelig som et resultat av GDPR. SANDS’ personvern- og teknologiteam bistår bedrifter i mange bransjer med etterlevelse av GDPR og andre regler for behandling av personopplysninger, blant annet innen helse, finans, handel/retail og teknologi/IT.

SANDS' erfaring er at verktøy som muliggjør visualisering av behandling av personopplysninger og data, kan være av stor verdi i GDPR-prosjekter, særlig i selskaper med kompleks behandling eller behandling i stor skala. Med et stadig økende fokus på personvernbistand ser vi verdien av visualiseringsverktøy og har ut fra egne erfaringer valgt Ardoq som et verktøy å anbefale.

«Sett i lys av vår erfaring med klienter som jobber med GDPR compliance, forventer vi at mange selskaper vil oppleve Ardoq som et utmerket verktøy for å hjelpe selskapet med å kartlegge den nåværende virkeligheten i organisasjonen deres, og deretter identifisere hull i egen compliance som må adresseres før mai 2018. Vi er glade for å kunne kunngjøre samarbeidet med Ardoq og for at vi skal fortsette å jobbe med Ardoq på GDPR-prosjekter og annet som måtte komme.»
- - Simen Evensen Breen, Senioradvokat, SANDS

 «Vi mener at Ardoq er svært godt tilpasset kravene som stilles til komplekse compliance-prosjekter, men våre kunder vil også trenge juridisk kompetanse og erfaring fra et selskap som SANDS. Disse er eksperter i å definere omfang og strategi for kundenes GDPR-prosjekter, og vi ser store prosjektgevinster i å bringe inn juridisk spisskompetanse i starten av prosjektgjennomføringen. I tillegg til å forme våre egne tanker om hvordan vi tilnærmer oss GDPR-prosjekter, har SANDS gitt veiledning til våre kunder, bidratt til bedre forståelse for hvordan de skal strukturere egne data i Ardoq samt hvilke risikoer som bør prioriteres. Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid sammen med SANDS for å sikre at kundene både får de riktige rådene og den rette plattformen for best å forberede seg på at den nye Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018.»

-        Magnus Valmot, CEO, Ardoq

For mer informasjon om Ardoq, se deres nettside https://ardoq.com/.