Bok-cover foto

Ekspropriasjonserstatningsloven

Kontakt
Den nye lovkommentaren til ekspropriasjonserstatningsloven har nylig kommet ut for salg. Bak boken står SANDS' partner Bjørn Stordrange og Ove Cr. Lyngholt. Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, oppdatert med de siste lovendringer og rettspraksis. Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med ekspropriasjon av fast eiendom. Viktige ekspropriasjonsrettslige regler er begrunnet og drøftet slik at også studenter skal ha glede av boken.
25. februar 2019

Kontakt oss

Partnere

Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580