Fire nye partnere

Det er en stor glede å kunne meddele at vi går inn i det nye året med fire nye partnere. John Olav Auran kommer fra stilling som partner i EY, mens Ketil Sellæg Ramberg, Tor André Farsund Ulsted og Eirik Birkelund kommer fra våre egne rekker.
3. januar 2018

John Olav Auran 

Auran vil være tilknyttet vårt kontor i Tønsberg. Auran kommer fra stilling som partner i EY, hvor han i dag leder skatteavdelingen i Vestfold. Auran har betydelig kompetanse innenfor merverdiavgiftsområdet og har arbeidet med både lokale, nasjonale og internasjonale kunder.

Ketil Sellæg Ramberg

Sellæg Ramberg er tilknyttet vårt kontor i Oslo og arbeider særlig med kommersialisering av teknologi og innovasjon. Han har også lang erfaring i inngrepssaker der tvistegjenstanden er et immaterielt gode, de bransjespesifikke IT-kontraktene og personvern. Sellæg Ramberg har betydelig prosedyreerfaring og har prosedert en rekke immaterialrettssaker. Han har bestått sin første prøvesak for Høyesterett.

Tor André Farsund Ulsted

Farsund Ulsted er tilknyttet vårt kontor i Bergen og arbeider særlig med entreprise. Han bistår aktører med kravshåndtering, risikoanalyser, strategivalg, tvisteløsning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han har i mange år vært fast foredragsholder for Standard Online/Standard Norge og er også styremedlem i Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Eirik Birkelund

Birkelund er tilknyttet vårt kontor i Tromsø og arbeider særlig med entreprise. Birkelund har erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning for både ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler, herunder vedrørende kjøp og salg av fast eiendom, leie av fast eiendom, entreprise, offentlige anskaffelser og andre kontraktsrettslige tvister.