Bilde av kuleramme

Forslag til statsbudsjett 2020 - Merverdiavgift

Kontakt
Forslaget til statsbudsjett for 2020 byr på få endringer for merverdiavgiften. Med unntak av opphevelsen av 350 kroners grensen for avgiftsfri innførsel (omtalt nedenfor) dreier endringene seg om en teknisk tilpassing av reglene i forbindelse med avviklingen av kringkastingsavgiften og en oppdatering av avgiftsfritaket for elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge til også å omfatte energi fra alternative energikilder.
7. oktober 2019

En viss spenning har på forhånd knyttet seg til spørsmålet om oppfølging av forslaget om avvikling av dagens reduserte avgiftssatser til fordel for innføring av en felles merverdiavgiftssats. Dette forslaget blir kun omtalt i utkastet til statsbudsjett for 2020 – Finansdepartementet skal nå vurdere forslaget og de mottatte høringsuttalelsene. Hva, og eventuelt når, noe skjer videre med forslaget sies det ikke noe om.

Avvikling av 350-kroners grensen

Som ventet er grensen på kr 350 for avgiftsfritt kjøp fra utlandet foreslått fjernet fra 1. januar 2020. Regjeringen har lenge vært under press for å oppheve fritaket på grunn av at bestemmelsene gir utenlandske nettbutikker et konkurransefortrinn overfor norske aktører.

Det foreslås videre at utenlandske selgere (selgere eller formidlere som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Norge) skal være pliktig å beregne norsk merverdiavgift på varer, unntatt næringsmidler, med verdi opptil kr 3000.

Det foreslås videre innført en forenklet registrerings- og rapporteringsordning som innebærer at salget skal underlegges ordinær merverdiavgift, men fritas for toll- og særavgifter. Den nye registreringsordningen foreslås innført 1. april 2020. I dag må privatpersoner som kjøper varer med verdi mellom kr 350 og kr 3 000 betale toll, i praksis 10,9 % på klær, 25 % merverdiavgift samt fortollingsgebyr til spedisjonsfirmaet som håndterer innførselen. Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt vil kjøperne kun bli belastet 25 % merverdiavgift på kjøpene.

For salg inntil kr 350 vil de foreslåtte endringene følgelig være ugunstige mens de for salg mellom kr 350 og kr 3 000 vil være gunstige for de utenlandske nettbutikkene.  Samtidig vil endringene trolig sette en stopper for dagens praksis med oppsplitting av sendinger for å komme under grensene.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722