Frifinnelse i styreansvarssak

Kontakt
SANDS ved advokatene Bjørn Stordrange og Toril Dale har bistått en tidligere daglig leder i et oljeserviceselskap med fokus på offshorevirksomhet i Vest-Afrika, som var saksøkt av selskapets konkursbo for USD 32 millioner. Søksmålet omfattet også krav om omstøtelse av et sluttvederlag på ca. MNOK 8. Saken har versert i rettsapparatet siden august 2014.
13. desember 2016

I dom av 5. desember frikjente Asker og Bærum tingrett vår klient for alle krav som følge av foreldelse, og tilkjente ham også fulle saksomkostninger. Retten kom til at konkursboets tilbakeførings- og erstatningskrav var utledet av selskapets krav, og at det ikke kan oppstilles en selvstendig foreldelsesfrist for konkursboet. Også omstøtelseskravet var foreldet, som følge av manglende oppfølging av boets aktsomhetsplikt til å raskt undersøke større utbetalinger til nærstående.      

Kontakt oss

Partnere

Bjørn Stordrange
Bjørn Stordrange
Partner (H), dr. juris.
Oslo
T: +47 22 81 45 80
M: +47 480 16 580