Vi ønsker Jens Aas og Per Ragnar Bronken velkommen

Det er med glede vi kan meddele at vi har tatt opp Jens Aas og Per Ragnar Bronken som partnere i SANDS. Vi styrker oss med dette ytterligere innenfor næringseiendom, skatte- og avgiftsrett, arbeidsrett og pensjon.
1. mars 2016

Jens Aas kommer fra stilling som senioradvokat i Wikborg Rein. Han har også erfaring fra skattelovavdelingen i Finansdepartementet og fra næringsavdelingen i Skattedirektoratet. Aas' spesialområder er næringseiendom, skatt og merverdiavgift. Aas har 13 års erfaring, herunder med store, komplekse eiendomstransaksjoner og annen bistand relatert til næringseiendom, samt med rettslige problemstillinger knyttet til skatt og merverdiavgift. Aas har også lang erfaring fra rettslige prosesser, administrativ klagesaksbehandling, bokettersyn mv. innen skatte- og avgiftsrelaterte saker. Aas vil være tilknyttet firmaets fagområder for næringseiendom og skatterett.

Per Ragnar Bronken kommer fra stilling som senioradvokat i Arntzen de Besche. Han har også erfaring fra Thommessen, samt fra Norges Juristforbund. Bronken har 11 års erfaring innenfor kollektiv arbeidsrett og pensjon, og bistår klienter innenfor et bredt spekter av bransjer, med særlig vekt på olje, offshore og maritim virksomhet. Bronken har lang og bred erfaring blant annet med transaksjonsrelatert arbeidsrett, virksomhetsoverdragelser, større nedbemanninger og omorganiseringer, håndtering av oppsigelser av toppledere og mellomledere, samt prosedyre innenfor arbeidsrett og pensjon. Bronken vil være tilknyttet firmaets fagområder for arbeidsrett og pensjon, samt olje, offshore og maritim virksomhet.