Kort forklart: Endringer i arbeidsforhold – hva kan arbeidsgiver bestemme?

Kontakt
– Hvilke endringer du ensidig kan pålegge arbeidstaker beror på grensene for styringsretten. Om du kan foreta en endring i arbeidsforholdet beror enkelt forklart på hvor vesentlig endringen er, forklarer senioradvokat Maria Elena Kvalen i SANDS.
9. desember 2019

Forfattere: Senioradvokat Maria Elena Kvalen og advokatfullmektig Malin Stenseth

Hva er styringsrett?

Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.

Typiske endringer arbeidsgiver kan gjøre:

 • Ansettelse flere medarbeidere
 • Foreta oppsigelser
 • Foreta forfremmelser
 • Endre arbeidstid
 • Fordele arbeidsoppgaver
 • Fordele ferie

Begrensninger for arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett begrenses av arbeidsavtale, stillingsinstruks, lov, tariffavtaler og saklighetskrav. For eksempel stiller arbeidsmiljøloven krav om at en oppsigelse alltid må være saklig begrunnet. Loven har også begrensninger for maksimal arbeidstid og overtid. 

Om du som arbeidsgiver kan foreta en endring i arbeidsforholdet beror på hvor vesentlig endringen er.

Kan arbeidsgiver endre arbeidstakers arbeidsoppgaver?

Mindre endringer og omdisponeringer av arbeidsoppgaver kan arbeidsgiver som hovedregel alltid gjøre i medhold av styringsretten. For eksempel kan du tilpasse arbeidstakers arbeidsoppgaver til ny teknologi, utstyr eller systemer i virksomheten.

Vesentlige endringer i arbeidstakers oppgaver vil du derimot ikke kunne gjennomføre innenfor styringsretten. En pekepinn kan være om arbeidstaker etter endringen egentlig har fått en ny stilling.

Kan arbeidsgiver endre arbeidstakers arbeidssted?

Også her blir spørsmålet om endringen er vesentlig. Arbeidsgiver må foreta en vurdering av sitt eget behov opp mot konsekvensene for arbeidstaker.

Relevante momenter vil være:

 • Reiseavstand
 • Reisetid
 • Transportmuligheter
 • Sosiale forhold
 • Varig eller midlertidig endring?
 • Arbeidsgivers behov for å foreta endringene

Plikt til å akseptere endringen

Arbeidstaker plikter å akseptere de endringer som pålegges i kraft av styringsretten. Dersom endringen ikke aksepteres og etterleves, vil arbeidstakeren anses for å handle i strid med arbeidsgivers instruks.

Endringer utenfor arbeidsgivers styringsrett

Dersom endringen ligger utenfor din styringsrett, og arbeidstaker ikke frivillig aksepterer endringen, må endringen gjennomføres ved en endringsoppsigelse. Les mer om endringsoppsigelse her

TIPS:

 • Arbeidsavtalen binder – tenk gjennom teksten i arbeidsavtalene
 • Ved tvil om endringen ligger innenfor styringsretten: velg prosess som for endringsoppsigelse
 • Arbeidsgiver har bevisbyrden – sørg derfor for skriftlighet
 • Husk alltid å oppdatere arbeidsavtalen ved endring

***

Dersom du er usikker på prosessen, anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere som ønsker å gjøre endringer i virksomheten. Ta gjerne kontakt med oss.

Andre relevante artikler:

 

 

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Advokater

Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Ellen A. Gooderham
Ellen A. Gooderham
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 26
M: +47 920 62 401
Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat (Permisjon)
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630

Advokatfullmektiger

Malin Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688