Kritikk mot mattilsynet

Kontakt
Vår partner/advokat Ole-Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, der de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte «produksjonsområdegrensene». Bakgrunnen for artikkelen er en sak der SANDS har bistått en klient, som med en slik begrunnelse fikk avslag på etablering.
22. august 2018

Avslaget ble etter klage fra SANDS omgjort i klageomgangen. Tilgang til arealer er avgjørende for videre vekst i næringen og den praksis som kritiseres innebærer at store sjøarealer som ellers er egnet til oppdrett, kan bli gjort utilgjengelige for slik næringsvirksomhet. De faglige spørsmål som drøftes har derfor stor kommersiell interesse for oppdretterne. iLaks er det viktigste nettstedet for nyheter og debatt for aktørene knyttet til oppdrettsnæringen og innlegget bidrar til å profilere SANDS høye kompetanse på dette området.       

Les artikkelen her.

Kontakt oss

Partnere

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen
Partner, dr. Juris.
Tromsø
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513

Advokater

Bjørn-Ivar  Bendiksen
Bjørn-Ivar Bendiksen
Senioradvokat
Tromsø
T: +47 77 61 78 24
M: +47 412 07 490