Merverdiavgift – overdragelse av bygg under oppføring. Positive endringer fra Finansdepartementet på en momsfelle.

Kontakt
20. september 2018

Overdragelse av bygg under oppføring, eller mens det pågår justeringspliktige arbeider, har lenge vært et avgiftsmessig minefelt på grunn av risikoen for at overdragelsen kan medføre plikt til å tilbakebetale fradragsført merverdiavgift. Utfordring på dette området ble understreket i 2015 da Skattedirektoratet kom til at overdragelse i oppføringsperioden utløste tilbakebetalingsplikt hvis ikke avgiftspliktig leietaker faktisk var til stede i lokalene – det var ikke tilstrekkelig at det var inngått leiekontrakt med, for eksempel, en butikk som skulle flytte inn i lokalene når ombyggingsarbeidene var ferdige.

Risikoen er nå, heldigvis, redusert. Finansdepartementet kom nylig med en tolkningsuttalelse om overdragelse av bygg under oppføring som er en positiv nyhet for eiendomsbransjen og som har stor betydning for alle som driver med fisjon/fusjon og omorganiseringer.

Når det ikke pågår oppføringsarbeider er denne situasjonen normalt uproblematisk; merverdiavgiften håndteres enkelt gjennom en justeringsavtale med kjøper. Kombinasjonen av pågående oppføringsarbeider og lokaler som ikke er i bruk, noe som gjerne vil være tilfellet i en oppføringsperiode, kan imidlertid gjøre avgiftsbehandlingen mer utfordrende ettersom det ikke er mulig å slå fast at et lokale brukes i avgiftspliktig virksomhet.

Her kommer uttalelsene fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet inn. Skattedirektoratet mente at utleier i disse tilfellene kun hadde betinget fradragsrett frem til leietaker tok lokalene i bruk. Ved overdragelse før leietaker tok lokalene i bruk oppfylte ikke utleier betingelsene for fradragsrett og fradragsført inngående avgift måtte derfor tilbakebetales til staten. Kjøper kunne vel å merke få beløpet tilbake, men da ved en årlig oppjustering. Hvis tidligere eier har krevet fradrag med 10 millioner i avgift så ble konsekvensen at 10 millioner kroner måtte tilbakebetales skattekontoret og ny eier kunne bare kreve 1 million hvert år i de neste 10 årene.

Finansdepartementet godtok, heldigvis, ikke prinsippet om betinget fradragsrett; departementet mener det er tilstrekkelig at det er inngått en bindende leiekontrakt for lokalene. Når utleier først har fradragsført inngående avgift på grunnlag av en inngått leiekontrakt er denne fradragsføringen normalt endelig og overdragelsen av bygget kan løses med en avtale om at kjøper overtar tilbakebetalingsplikten. Etter Finansdepartementets uttalelse er det derfor ikke lenger behov for å utsette gjennomføringen av en fisjon til etter at et bygg er ferdigstilt.

Selv om Finansdepartementet nå har avklart det som ellers ville vært en vesentlig avgiftsfelle ved fisjoner og andre overdragelser av fast eiendom, er det verdt å merke seg at Finansdepartementet påpeker at for forhåndsregistrerte selskaper kan situasjonen stille seg annerledes, her kan overdragelse lett utløse tilbakebetalingsplikt.

Dessverre tok det mer enn tre år fra Skattedirektoratet ga sin uttalelse til Finansdepartementet kom med sin avklaring. Dette betyr at mange trolig har valgt, eller blitt tvunget av skattekontorenes vedtak, til å innrette seg etter direktoratets standpunkt. Skatteetaten har ikke selv noen oversikt over hvem dette gjelder og den enkelte utleier må derfor selv passe på å ivareta sine interesser overfor Skatteetaten. Det er også viktig at den ordinære foreldelsesfristen på tre år gjelder for kravene. Dette betyr at for de eldste sakene kan foreldelsesfristen nå allerede være i ferd med å løpe ut.

Ta gjerne kontakt med Advokat/Partner John Olav Auran –mobil: 982 07 203 eller Senioradvokat Erik Holgersen – mobil: 480 16 632 for en nærmere avklaring av hva denne uttalelsen kan bety for din virksomhet.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632