To SANDS-partnere er valgt inn

Kontakt
Advokatforeningen har nylig offentliggjort de nye medlemmene i foreningens lovutvalg. Vi er stolte av at to av våre partnere, Hillevi Myhre og Oddbjørn Slinning, er valgt til å sitte i henholdsvis utvalget for Bank, finansiering og valuta og utvalget for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.
20. desember 2018

Advokatforeningen skriver dette på sin hjemmeside:

"Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre." Klart vi er stolte av dette!

Kontakt oss

Partnere

Oddbjørn Slinning
Oddbjørn Slinning
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 54
M: +47 481 21 650