Kort forklart: Nye regler for virksomhetsoverdragelse for sjøfolk

Kontakt
Den 1. august i år trådte de nye reglene for virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven i kraft, som gir sjøfolk langt bedre rettigheter enn tidligere ved kjøp og salg av selskap.
5. november 2019

Nytt EU-direktiv styrker arbeidsrettighetene for sjøfolk

Et unntak i EU-direktivet har gjort at sjøfolk i lang tid ikke har hatt de samme rettighetene som landansatte ved kjøp og salg av selskap. Dette er nå endret. Nylig endring i skipsarbeidsloven fjerner dette skillet, samtidig som det er tatt spesielt hensyn til de særlige forhold som gjelder for skipsfarten, forklarer Sperre.

Skal du kjøpe eller selge, er det avgjørende å legge en konkret plan for overdragelsen og kartlegge rettigheter og plikter. Slik stiller du bedriften i en gunstig posisjon både overfor kjøper og selger og overfor de ansatte, fortsetter Sperre.

Lovgivers intensjon

Intensjonen med lovendringen er å tilpasse regelverket til de særskilte forholdene til sjøs. Det gjenstår å se om dette lar seg gjennomføre i praksis.

Hva innebærer lovendringen?  

Det er innført et eget kapittel 5A om sjøfolks rettigheter ved virksomhetsoverdragelse:

  • Kapittelet gjelder for overdragelse av både en samlet virksomhet og en del av en virksomhet. Den gjelder også for overdragelse av sjøgående skip. Kapittelet gjelder ikke dersom overdragelsen utelukkende gjelder skip.
  • Kapittelet kommer kun til anvendelse om virksomheten eller den delen av virksomheten som skal overdras, ligger innenfor EØS, og om kjøperen ligger innenfor EØS eller den virksomheten eller delen av denne som overdras, forblir innenfor EØS.
  • Kapittelet omhandler regler for sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår, rett til representasjon og rett til informasjon og drøfting.


VISSTE DU AT:

Norsk arbeidslovgivning skiller mellom arbeidstakere til sjøs og arbeidstakere på land. Sjøfolks arbeidsforhold reguleres av skipsarbeidsloven, og landansattes arbeidsforhold reguleres av arbeidsmiljøloven.


TIPS:

Hvorvidt det foreligger en virksomhetsoverdragelse må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom bedriften din vurderer kjøp eller salg av virksomhet eller en del av en virksomhet, anbefaler vi i SANDS at dere søker juridisk bistand på et tidlig tidspunkt.

SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig rederi og arbeidsgivere i saker om virksomhetsoverdragelser og har betydelig kompetanse på området.

Kontakt arbeidsrettsteamet i SANDS for råd.

 

 

 

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Espen Johannessen
Espen Johannessen
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 15
M: +47 480 16 515
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743

Advokater

Eva Drageset
Eva Drageset
Special Counsel
Bergen
T: +47 55 30 10 20
M: +47 909 97 340
Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat (Permisjon)
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630