Pengeoverføring

Forslag til statsbudsjettet 2020 - Personbeskatningen

Kontakt
De generelle skattesatsene beholdes uendret. Regjeringen foreslår imidlertid enkelte justeringer i personfradraget og forskyver innslagspunktene for trinnskatten (tidligere toppskatt) i takt med generell prisvekst. Videre økes minstefradraget i pensjonsinntekt.
7. oktober 2019

Omlegging av NRK-avgiften

NRK-avgiften skal fra 1. januar 2020 finansieres over statsbudsjettet. Dette finansieres ved å redusere personfradraget for alle skattytere.

Aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto gir grunnlag for å utsette beskatning av utbytte. Ved utbetaling av utbytter til personer bosatt I utlandet kan det imidlertid påløpe plikt til å betale kildeskatt. Regjeringen foreslår at tilbyder av aksjesparekonto kan pålegges å trekke kildeskatt ved utlendingers uttak fra aksjesparekonto.

Formuesskatt

Det har til nå vært en mulighet å oppnå betydelig redusert formuesskatt ved enkelte omorganiseringer på grunn av særskilte verdsettelsesregler for nystiftede selskaper og selskaper som har vært overtakende selskap i søster-fusjon og omvendt mor-datter-fusjon. Denne effekten har ikke vært tilsiktet fra lovgivers side. For å hindre tilpasningsmuligheter er det foreslått endringer i verdsettelsesreglene for ikke-børsnoterte aksjer. Nå skal slike aksjer verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi samt at selskaper som har vært overtakende selskap i ovennevnte fusjonstilfeller skal verdsettes per 1. januar i skattefastsettelsesåret – ikke 1. januar i inntektsåret slik dagens regler tilsier.

Det foreslås også endringer i verdsettelse av næringseiendom som kan påvirke formuesskatten, jf punktet nedenfor.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Skatt, avgift og regnskap?

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Ove-Marthin Granlund
Ove-Marthin Granlund
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918
Ulf H. Sørdal
Ulf H. Sørdal
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

Advokater

Erik Holgersen
Erik Holgersen
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 18
M: +47 480 16 632
Tina Hovland Bargård
Tina Hovland Bargård
Advokat (Permisjon)
Bergen
T: +47 55 30 10 51
M: +47 400 71 424

Rådgivere/økonomer

Arne Hjertholm
Arne Hjertholm
Seniorøkonom
Oslo
T: +47 22 81 46 46
M: +47 419 16 722