Samarbeid mellom entreprenører - hvordan opptre i henhold til konkurransereglene?

9. november 2017
SANDS avholdt i dag seminar med direktøren for Konkurransetilsynet og de fleste representanter for byggenæringen (Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og entreprenørforeningene EBA og MEF, samt Veidekke i Norge og AF). Temaet var hvorledes entreprenørene skal samarbeide om de store prosjektene som må gjennomføres for at Stortinget skal få gjennomført Nasjonal Transportplan (NTP). NTP legger opp til investeringer på mer enn 1000 mrd de neste 10-12 årene.

Samarbeid mellom konkurrenter er komplisert. Etter mange timers seminar og samtaler var det et sterkt ønske fra deltakerne at Konkurransetilsynet utarbeider en mer detaljert veileder for hva entreprenørene skal ta hensyn til i forkant av et eventuelt samarbeid om kontrakter for det offentlige.

Vi i SANDS er stolte over å sette fokus på en problemstilling som er vesentlig for det offentliges gjennomføring av NTP, og for entreprenørenes ønske om forutsigbarhet.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss