IKT Norges og SANDS' logoer

SANDS står bak IKT Norges nye standardavtaler

Kontakt
Foran et fullsatt Forum Rettsinformatikk presenterte SANDS de nye standardavtalene til IKT Norge som nå blir sluppet ut i markedet.
6. september 2019
SANDS overtok i fjor ansvaret for avtalene til IKT Norge. Mandatet fra IKT Norge var en totalrevisjon av alle avtaler som nå etter en lang og krevende prosess er ferdigstilt. Vi håper og tror at avtalene vil tilføre bransjen noe nytt og at både leverandør- og kundesiden vil oppfatte dem som balanserte slik at avtalene benyttes hyppig.
At SANDS fikk dette oppdraget i konkurranse med samtlige advokatfirmaer som arbeider med teknologi og IT-rett, stadfester at selskapet har en svært god posisjon og anerkjennelse i markedet.

Kontakt oss

Partnere

Gisle Edvard Årnes
Gisle Edvard Årnes
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330